Vyhľadať
Close this search box.

Ako funguje nehnuteľnostný fond WOOD & Company Realitný – OPF?

Ako funguje nehnuteľnostný fond WOOD & Company Realitný – OPF?

Pre mnohých Slovákov je investovanie do nehnuteľností prvou voľbou. Realitná zložka portfólia dobre diverzifikuje riziko a zároveň dokáže dlhodobo prekonávať infláciu. Nie je však realita ako realita. Investovanie do nehnuteľností má určite svoje výhody, ale na druhej strane prináša aj množstvo nástrah. Musíte sa pripraviť na často vysoké počiatočné náklady, nízku likviditu alebo náklady na údržbu a správu nehnuteľnosti.

Ak chce niekto investovať do nehnuteľností, ale chcel by minimalizovať riziká a nevýhody spojené s tradičnými investíciami do realít, existuje alternatíva v podobe realitných fondov. Tie sa nemusia orientovať na tradičné rezidenčné bývanie, ale môžu investovať aj do komerčných nehnuteľností. Príkladom takejto investície je otvorený podielový fond od WOOD & Company.

Sektor komerčných realít, na ktorý sa tento fond zameriava, je zaujímavý z dôvodu dlhodobého rastu hodnoty nehnuteľností a atraktívneho príjmu z prenájmu (ktorý rastie vďaka inflačným doložkám).

Predstavenie fondu WOOD & Company Realitný – OPF

Fond WOOD & Company Realitný – OPF je spravovaný tímom skúsených portfólio manažérov zo skupiny WOOD pri dodržaní regulačných požiadaviek určených predovšetkým pre retailových klientov. Tento tím je rovnaký ako u fondu kvalifikovaných investorov WOOD Real Estate SICAV a oba fondy investujú do rovnakého portfólia nehnuteľností.

Investície do komerčných nehnuteľností boli vzhľadom na ich veľkosť pre bežných investorov dlho nedostupné. Tento fond to však mení vďaka možnosti podieľať sa na raste tohto sektora už od 100 Kč. Investovať môžete napríklad pravidelne, každý mesiac. Pri výbere nových nehnuteľností na akvizíciu dbá investičný tím na precíznu analýzu trhu a využíva svoje dlhoročné skúsenosti.

Investície fondu sa zameriavajú na nehnuteľnosti v oblasti kancelárskych budov a obchodných centier v Českej republike, Poľsku a na Slovensku. Cieľová štruktúra segmentov kancelárie/obchodné centrá je 50 % / 50 %.

Medzi plánované investície patria najmä nákupné centrá Galerie Harfa v Prahe a Aupark v Bratislave. Z kancelárskych budov sú to napríklad Hadovka Office Park, Greenline a Green Point v Prahe alebo Lakeside Park v Bratislave.

Ako prebiehajú nákupy a predaje

Obchodný proces pre realitný fond prebieha odlišne oproti tradičným obchodným dňom pre iné produkty Portu. Pokyny na vklady a výbery môžete zadávať priebežne počas celého mesiaca, ale vždy sa spracúvajú hromadne raz mesačne.

Odoslaním alebo prevodom peňazí na investíciu s realitným fondom sa automaticky vytvorí pokyn na jeho nákup. Pokyn na predaj sa potom zadá ako jednorazový prevod na bankový účet alebo inde na Portu. Aby sa pokyny spracovali pri obchodovaní v nasledujúcom mesiaci, musia byť prijaté pred pravidelnou mesačnou uzávierkou, ktorá je zvyčajne 3 pracovné dni pred koncom mesiaca. Príkazy zadané po dátume uzávierky budú spracované až o mesiac neskôr. Dátum uzávierky vždy nájdete v kalendári obchodných dní.

Príklad: Pokyn zadaný 11. 6. bude spracovaný pri obchodovaní v júli. Pokyn zadaný 29. 6. (po júnovej uzávierke) bude spracovaný pri augustovom obchodovaní.

Ako sa stanovuje hodnota podielových listov?

Cena podielových listov, za ktorú sa realizujú nákupné a predajné pokyny, sa stanovuje raz mesačne vždy k poslednému dňu v mesiaci. Určuje sa však spätne okolo 20. dňa nasledujúceho mesiaca, keď je známe nové ocenenie majetku vo fonde (najneskôr 50 dní po skončení mesiaca). Hodnota podielového listu sa určuje na základe nezávislého znaleckého posudku nehnuteľností vo fonde. Aktualizácia hodnoty podielových listov je náročný a prísne regulovaný proces, ktorý podlieha kontrole depozitára fondu.

Príklad: Cena, za ktorú dôjde k spracovaniu vášho pokynu zadaného pred uzávierkou v júni, bude stanovená približne 20. júla.

Ako dlho trvá nákup podielových listov alebo výber prostriedkov?

Vlastníctvo podielového listu sa nadobúda (pri nákúpe) alebo stráca (pri predaji) vždy k 1. dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste zadali pokyn. Cena, za ktorú sa nákup alebo predaj uskutoční, je však známa až s oneskorením približne 20 dní po začiatku mesiaca. Ak fond nakupujete, približne v tento deň sa dozviete, koľko kusov ste skutočne nakúpili a za akú cenu. Ak naopak fond predávate, očakávajte, že peniaze dostanete najskôr okolo 20. dňa mesiaca nasledujúceho po zadaní žiadosti o výber. Po zistení hodnoty budú peniaze zvyčajne vyplatené do vašej peňaženky na Portu do 2 dní (maximálne však do 30 dní).

Príklad: Pokyny zadané do uzávierky v júni sú realizované 1. júla za cenu stanovenú okolo 20. júla.

Je investícia do realitného fondu pre mňa?

Komerčné nehnuteľnosti môžu ponúknuť veľmi zaujímavý investičný potenciál, ktorý je teraz dostupný pre každého vďaka otvorenému podielovému fondu od spoločnosti WOOD & Company. Tento realitný fond je určený pre konzervatívnych a dynamických investorov, ktorí chcú do svojho portfólia pridať realitnú zložku bez starostí s jeho správou. Navyše je vhodný na jednorazové aj pravidelné investície. Môže tak byť zaujímavým diverzifikačným prvkom pre investora, ktorý investuje do klasických tried aktív, ako sú akcie a dlhopisy alebo komodity, a to buď priamo, alebo prostredníctvom ETF. Do realitného fondu je v súčasnosti cez Portu investovať iba v českých korunách, a z tohto dôvodu je potrebné disponovať korunovým bankovým účtom.

Sú investície do komerčných nehnuteľností základom portfólia?


Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?

  • Článok nie je investičným odporúčaním
  • Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
  • Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
  • Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch
  • Nie ste si istí, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás vhodné napríklad tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané