Zodpovedné portfóliá #1: Čo je to zodpovedné investovanie a ESG?

[:sk]Co je to odpovedne investovani - sk[:]

Ste spoločensky zodpovedný jedinec, ktorý recykluje odpad, dáva si krátke sprchy alebo šoféruje elektroauto? Potom vás nasledujúca téma bude určite zaujímať. Novo vám prinášame možnosť stotožniť sa s princípmi, ktoré praktizujete v bežnom živote, aj v investovaní. Vďaka Zodpovedným portfóliám od Portu nemusí byť vaša túžba konať dobro v rozpore s túžbou po finančnej slobode. Ako možno investovať udržateľne, čo je to ESG a prečo tejto téme venovať pozornosť? To všetko zhŕňame v tomto článku.

Čo stojí za veľkým trendom zodpovedného investovania?

Náš svet čelí mnohým globálnym výzvam: zmene klímy, znečisteniu a vyčerpaniu prírodných zdrojov, rastúcim sociálnym nerovnostiam alebo napríklad nerovnováhe medzi ekonomickými a spoločenskými potrebami. Aj keď sa môžeme sami zasadzovať o to, aby bola naša planéta lepším miestom, pre prechod na zelenú je potrebné, aby uvažovanie o udržateľnom rozvoji zapojili do svojho fungovania aj veľké korporácie.

Regulátori, spotrebitelia a zamestnanci teraz čoraz viac požadujú, aby sa firmy starali nielen o maximalizáciu ziskov, ale aby zvažovali aj dopady svojej činnosti na životné prostredie a spoločnosť, a aby boli transparentné vo svojom konaní. Tlak na spoločenskú zodpovednosť firiem už nie je výnimkou ani na poli investícií. Čím ďalej viac investorov sa okrem finančného zisku zaujíma o to, aký bude mať daná investícia vplyv na prostredie okolo nás.

Okrem možnosti zhodnocovať peniaze v súlade so svojim presvedčením majú investori ešte ďalší dôvod, prečo smerovať pozornosť k udržateľným spoločnostiam. Zodpovedným prístupom k podnikaniu totiž dokážu firmy lepšie riadiť riziká aj im predchádzať. Investíciami do vlastnej udržateľnosti môžu spoločnosti lepšie čeliť globálnym výzvam a krízam.

Stabilita však nejde na úkor výnosov –⁠ štúdie ukazujú, že zodpovedné investície ponúkajú rovnaké zhodnotenie ako tie tradičné. Zodpovedné investície dokonca tie tradičné často prekonávajú. Dôkazom sú aj naše Zodpovedné portfóliá, ktoré svojimi historickými výnosmi predčili naše tradičné Portfóliá na mieru. Udržateľné firmy sa totiž cieľa tvoriť zisk nevzdávajú, iba ho dosahujú správaním, ktoré zásadne neohrozuje našu planétu a spoločnosť.

Co je odpovedne investovani_SK

Je možné zmerať, či sa firma chová zodpovedne a udržateľne?

Práve z dôvodu nutnosti transparentného merania spoločenskej zodpovednosti sa v posledných rokoch veľmi rozšíril termín ESG. ESG, pochádzajúce z anglického Environmental, Social and Governance, je jeden z nástrojov na meranie reálnych dopadov a aspektov spoločenskej zodpovednosti firiem. Vďaka tomuto prepracovanému konceptu je možné získavať informácie ohľadom toho, ako sa spoločnosť správa v oblasti životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti, a ako je riadená. ESG rating identifikuje a hodnotí významné príležitosti a riziká v oblastiach E, S a G, a to vzhľadom na budúcu finančnú výkonnosť danej spoločnosti.

ESG sa skladá z troch základných pilierov:

Environmental –⁠ Životné prostredie

Do tohto piliera patrí všetko týkajúce sa dopadu podnikania spoločnosti na životné prostredie. Od emisií, ako sú skleníkové plyny alebo ďalšie látky, ktoré znečisťujú ovzdušie, vodu a pôdu, cez využívanie prírodných zdrojov (sem patrí celý kolobeh materiálov využitých vo výrobku), vodohospodárstvo a odlesňovanie, až po zverejňovanie informácií o biodiverzite a vytváranie nových príležitostí pre životné prostredie.

Stále viac sledovaná je uhlíková stopa firiem, ktorá udáva priame aj nepriame emisie škodlivých látok do ovzdušia a je tak konkrétnym meradlom dopadu činnosti firmy na našu planétu.

Social –⁠ Sociálny aspekt

Tento pilier sa delí na vzťahy so zamestnancami a vzťahy so zákazníkmi. Prvá časť rieši napríklad zdravie a bezpečnosť na pracovisku, zaobchádzanie so zamestnancami alebo genderovú príjmovú nerovnosť. Do druhej časti spadá okrem iných oblastí etické získavanie surovín, kvalita a bezpečnosť výrobku, ochrana súkromia alebo zaobchádzanie s používateľskými dátami.

Governance –⁠ Správa a riadenie

Do tohto piliera spadajú oblasti ako sú napr. práva akcionárov, spravodlivá odmena vedúcich pracovníkov, či firma riadne platí dane a či v nej nedochádza ku korupcii či protisúťažným praktikám.

ESG-graf-SK

Kto firmám udeľuje ESG hodnotenie?

S rastúcou popularitou ESG investovania rastie aj počet agentúr a firiem, ktoré poskytujú ESG hodnotenie – medzi tie najznámejšie patria napríklad Sustainanalytics, Bloomberg či MSCI. Každý z poskytovateľov má vlastnú metodiku a škálu, na ktorej ESG meria. Na porovnávanie ESG hodnotenia jednotlivých firiem navzájom je tak dobré zvoliť si jedného poskytovateľa a držať sa ho.

Na Portu vyberáme ETF sledujúce indexy skladané spoločnosťou MSCI – čo je jedna z najrozšírenejších a najdlhšie existujúcich agentúr poskytujúcich ESG dáta. Na to, ako konkrétne spoločnosť MSCI firmy z hľadiska udržateľnosti hodnotí, sme sa pozreli v tomto článku.

Prečo by som mal investovať udržateľne?

Okrem toho, že budem mať dobrý pocit, že pomáham planéte a svojim budúcim (alebo už narodeným) deťom, investovanie podľa princípov ESG sa oplatí každému, kto verí, že neaktivita ohľadom životného prostredia a sociálnych problémov bude v budúcnosti ďalej škodiť spoločnosti okolo nás.

Zodpovedné investovanie je postavené na vyhýbaní sa investíciám do firiem najviac vystaveným environmentálnym i sociálnym rizikám. Pokiaľ teda pripúšťate, že napríklad klimatická zmena alebo s ňou súvisiace regulácie budú ovplyvňovať fungovanie firiem, zodpovedné investovanie vám umožní smerovať kapitál do spoločností, ktoré sú na také zmeny lepšie pripravené a ktorých finančná výkonnosť nie je tak ohrozená.

Čo si z dnešného článku odniesť?

Zodpovedné investovanie je nadstavbou investovania klasického – nenahrádza tradičnú finančnú analýzu, ale dopĺňa a rozširuje ju. Do dnešnej doby bolo hlavným cieľom spoločností vytvárať zisk, ale ESG sa snaží podporovať firmy, ktoré majú aj iné ciele, a to najmä v sociálnej oblasti a oblasti životného prostredia.

Ľudia si často udržateľné investovanie spájajú so zníženými výnosmi, ale tento mýtus vyvracia mnoho štúdií a aj naše Zodpovedné portfóliá samé. Všetci sa tak môžeme rozhodnúť, či chceme investovať do firiem, ktoré sa zasadzujú o to byť lepšími. A ak sa o udržateľnosť snažíme v bežnom živote, prečo tiež nezhodnocovať svoje peniaze v súlade s našimi presvedčeniami?

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané

S Portu dane neplatíte

S Portu sa daní obávať nemusíte

Investovanie má byť jednoduché, efektívne a bezstarostné. Presne také ho v Portu robíme. Naše portfóliá sú optimalizované tak,

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.

S Portu dane neplatíte

S Portu sa daní obávať nemusíte

Investovanie má byť jednoduché, efektívne a bezstarostné. Presne také ho v Portu robíme. Naše portfóliá sú optimalizované tak,

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.