FinTech review – EU chce 10 sekundové okamžité platby a ďalšie FinTech novinky

Prinášame vám zhrnutie tých najzaujímavejších noviniek zo sveta FinTechu z uplynulého týždňa. 👇

EÚ podporuje zavedenie 10 sekundových bankových platieb

Čo sa stalo:

Európska rada a Európsky parlament uzavreli predbežnú dohodu o povinnom poskytovaní okamžitých úhrad v eurách a prístupe nebankových inštitúcií elektronických peňazí a vydavateľov stablecoinov k platobnej infraštruktúre centrálnej banky.

Podľa budú poskytovatelia platobných služieb, ako sú banky, ktorí poskytujú štandardné úhrady v eurách, povinné ponúkať službu odosielania a prijímania okamžitých platieb v eurách bez ďalších poplatkov.

Čo to znamená:

Platobný systém EÚ sa má vďaka novým pravidlám stať konkurencieschopnejší. Za určitých podmienok má byť navyše FinTech spoločnostiam umožnený priamy prístup k platobnej infraštruktúre Európskej centrálnej banky. FinTechy tak už nebudú musieť platiť bankám, aby to robili za ne.

Vďaka tomuto kroku sa majú okamžité platby v eurách stať všeobecne dostupné a cenovo prijateľné. Zvýšiť sa má tiež bezpečnosť platieb vďaka povinnosti poskytovateľov overiť zhodu medzi číslom IBAN a v mene príjemcu platby. Pravidlá nadobudnú účinnosť v dvoch fázach, pričom v eurozóne bude prechodné obdobie kratšie a v krajinách EHP dlhšie.

Ďalšie FinTech správy

Polovica bánk si chce kúpiť väčšinové podiely vo Fintech firmách. Hlavným dôvodom je podľa novej štúdie, že banky sa boja v nasledujúcich piatich rokoch konkurencie v podobne technologických gigantov. Banky si tak nákupom FinTech chcú zabezpečiť vlastné online platobné služby schopné Big Techu konkurovať.

Aplikácia pre rovnomerné rozdelenie domácich prác. Banka Starling vytvorila nový nástroj „Share the Load“, ktorý má pomáhať hádajúcim sa párom sledovať a spravodlivo si rozdeliť neplatenú prácu v domácnosti. Podľa prieskumu Starling Bank odvedie typický pár v priemere 63 hodín neplatenej práce v domácnosti týždenne.

Stablecoiny vraj nie sú stabilné. Tvrdí to výskum, ktorý vykonala Banka pre medzinárodné vysporiadanie. Názov stablecoin je odvodený od stable (stabilný) a coin (mince). Myšlienkou stablecoinov je teda udržanie stability meny na blockchaine. Teda udržiavanie takej hodnoty, ktorá bude naviazaná na nejaké iné platidlo alebo aktívum z reálneho sveta. Spomínaná štúdia zhromaždila údaje o 68 stablecoinoch a ukazuje, že ani jeden z nich nebol schopný udržať paritu s aktívom, na ktoré má byť nadviazaný.

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané