Je dôležité, či začnete investovať v 20-ke, 30-ke alebo 40-ke

[:cs]Investování pro začátečníky[:]

Ľudia sú známi tým, že si radi užívajú dnešok. Najčastejším argumentom je, že človek nikdy nevie, čo príde zajtra a žijeme len raz. Tento prístup vyznávajú najmä mladšie ročníky a získal dokonca vlastný všeobecne známy skrátený názov YOLO (You only live once). S tým súhlasíme, ale mladí ľudia by mali aspoň časť svojho drahocenného času venovať aj myšlienke na svoju budúcnosť a to z rovnakého dôvodu. Nevieme čo príde zajtra.

Čo prinesie budúcnosť?

Práve zamyslenie sa na svojou budúcnosťou je prvým krokom, aby sme sa v nej mali lepšie. Neprídeme s ničím novým, ak vyjadríme obavu nad tým, v akom veku pôjde dnešná mladá generácia do starobného dôchodku a v akej výške tento dôchodok bude. Dôvod je jednoduchý – obyvateľstvo starne a peňazí v dôchodcovskom systéme bude málo. Nejde pritom zďaleka iba o dôchodky.

Je rozumné si predstaviť, kde sa vidíme o 10, 20 alebo aj 30 rokov. O 20 rokov pravdepodobne YOLO životný štýl už nebude pre vás ten pravý. Možno sa budete skôr zamýšľať nad tým, ako zabezpečiť, čo najlepšiu budúcnosť pre svoje deti. Možno by ste radšej cestovali po svete a skúšali nové veci. Motivácií a cieľov je nekonečno, ale treba si uvedomiť, že čím skôr za nimi vykročíte, tým bližšie k nim budete. Táto cesta možno nebude taka vzrušujúca ako žitie pre tento moment, ale budúce ja sa vám poďakuje.

Čím skôr začnete investovať, tým lepšie

A aká je teda tá spomínaná cesta? Investovanie je jedným z najdôležitejších spôsobov, ako dosiahnuť finančnú stabilitu a bezpečnosť v budúcnosti.

Dlhodobé a pravidelné investovanie sú 2 kľúčové faktory úspešného investovania. Dĺžka investičného horizontu je veľmi dôležitá, pretože:

  • Kumulatívny efekt: Čím dlhšie investujete, tým viac času majú peniaze na akumuláciu a rast. Každý výnos sa stáva základom pre ďalšie zisky, čo je zmysel tzv. zloženého úročenia.
  • Menšia citlivosť na krátkodobé výkyvy trhu: Krátkodobé fluktuácie a výkyvy na trhu sú pri dlhšom investičnom horizonte menej dôležité. Investori s krátkym horizontom môžu byť ovplyvnení emocionálnymi reakciami na krátkodobé zmeny na trhu, kým investori s dlhým horizontom môžu zostať trpezliví a pozerať sa na celkový rast svojich investícií.
  • Dlhšie časové rámce pre dosiahnutie cieľov: Investori s dlhším horizontom majú viac času na dosiahnutie svojich dlhodobých cieľov, ako je napríklad sporenie na dôchodok, nákup domu alebo financovanie vzdelania detí.

Ako to vyzerá, keď si tieto predpoklady preložíme do čísel? Pripravili sme prognózu vývoja investičného portfólia, ktorý je zložený zo svetových akcií. Počítame s ročným výnosom 8 % ročne, čo je ekvivalent historického výnosu globálneho akciového trhu. Zároveň rátame s tým, že investor bude mesačne investovať 50 eur počas celej doby investície.

Počas 40 rokov naše portfólio naakumulovalo počas 480 mesiacov vklady vo výške 24 000 eur, ale výsledná hodnota portfólia je až 174 550 eur. Vďaka dlhému investičnému horizontu, pravidelnosti vložených úspor a 8 % výnosu stúpala hodnota portfólia exponenciálne. Výsledkom je tak výnos 150 550 eur alebo percentuálny výnos 627 %.

Pri 20 ročnom investičnom horizonte dosiahli vklady polovicu, teda 12 000 eur. Výnos je ale nižší viac ako 8-násobne. Jeho výška je 17 451 eur alebo 145 %, pričom finálna suma je na úrovni 29 451 eur. Z pôvodnej sumy 12 000 eur mať po 20 rokoch necelých 30 000 je veľmi dobrý výsledok, ale veríme, že pri čísla na 40 ročný investičný horizont musí byť lákavejší. A o to práve ide. Čím skôr človek začne investovať, tým lepšie.

Nezáleží iba na dĺžke horizontu a pravidelnosti, ale aj od výšky investícií

Náš model porovnával rôzne dĺžky investovania pri pravidelných vkladoch s rovnakou sumou 50 eur mesačne. Faktom ale je, že rovnako ako stúpajú v priebehu času ceny tovarov a služieb, rastú i mzdy. Je tak pravdepodobné, že časom dokážete ušetriť viac a tak by ste tiež mali investovať viac. Druhý model počíta s tým, že po každých 10 rokoch (120 mesiacoch) sa zvýši investovaná suma o 25 eur, čo je stále veľmi konzervatívny predpoklad.

Vďaka vyšším vkladom sa celková suma investovaných úspor za 40 rokov zvýšila z 24 000 na 42 000 eur, takže o 18 000. Finálna hodnota portfólia sa ale oproti prvému modelu zvýšila 174 550 na 231 109, teda o viac ako 56 000 eur. Po 40 rokoch bude výnos portfólia predstavovať až 189 109 eur alebo 450 %.

Zhrnutie

Je dôležité zamyslieť sa na svojou budúcnosťou čím skôr, pretože dlhý investičný horizont bude v investovaní jedným z vašich najväčších priateľov. K veľmi zaujímavým sumám sa dá dopracovať aj už pri sume 50 eur mesačne. Ako teda s investovaním začať? Odporúčame prečítať si 5 hlavných dôvodov, prečo investovať a 4 najčastejšie chyby v investovaní.

____________________________________

Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?

– Článok nie je investičným odporúčaním

– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov

– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

– Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch

– Nie ste si istí, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás vhodné napríklad tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané