Vyhľadať
Close this search box.

Je investovanie veda alebo umenie?

Rostoucí graf investic

O tom či je investovanie veda alebo umenie sa diskutuje už dlhé roky. Odpoveď prekvapivo nemusí byť taká jednoznačná. Existujú zástancovia oboch táborov, tak ako to v skutočnosti je?

Veda alebo umenie?

Vedou v kontexte investovania myslíme systematický prístup k analýze údajov a prijímaniu rozhodnutí na základe empirických dôkazov. Umením zas investičné rozhodovanie založené na intuícii a kreativite. 

Na prvý pohľad sa môže zdať jasné, že úspešný musí byť vedecký prístup plný čísel, zložitých techník a analýz. Avšak za dlhý čas, počas ktorého má ľudstvo skúsenosti s investovaním, sme boli svedkami viacerých, na prvý pohľad kurióznych paradoxov.

Za jeden môžeme označiť, že mnohokrát tí najinteligentnejší ľudia, ekonómovia, analytici alebo vedci dosahujú horšie výsledky v investovaní, ako bežní ľudia s iba základnými investičnými znalosťami.

Dobrým príkladom môže byť aj kolaps Long-Term Capital Management z konca 20. storočia. Hedžový fond, ktorého riaditelia boli nositelia Nobelovej ceny za ekonómiu Myron Scholes a Robert C. Merton alebo David Mullins, bývalý člen Fedu, skolaboval. Kto by to pri tak hviezdnom obsadení povedal? Fond pritom spravoval kapitál vo výške 126 miliárd USD a jeho pád ohrozil finančný systém. 

Investovanie ako veda

Mnohí investori si zakladajú na tom, že investovanie je vedecký proces, ktorý si vyžaduje z starostlivú analýzu údajov a trhových trendov. Počíta sa s tým, že je potrebné vedieť analyzovať účtovné výkazy spoločností, chápať finančným ukazovateľom a rozumieť makroekonomickému prostrediu. 

Dobrým príkladom vedeckého prístupu môže byť napr. Warren Buffett, jeden z najúspešnejších investorov všetkých čias. Buffett je známy svojim starostlivým výskumom a analýzou spoločností predtým, ako do nich investuje. Trávi hodiny skúmaním finančných výkazov, priemyselných správ a iných údajov, aby identifikoval spoločnosti so silnými základmi a potenciálom dlhodobého rastu. 

Investovanie ako umenie

Na druhej strane niektorí investori zas označujú úspešné investovanie ako umenie. Odkazujú tým na kreatívny a intuitívny prístup, ktorý sa opiera o osobnú skúsenosť a úsudok. Zástancovia tohto argumentu veľakrát odkazujú na to, aby ľudia zbytočne príliš neriešili čísla a nesledovali makroekonomické faktory, akými je napr. výška úrokovej sadzby alebo miera inflácie. Vyzývajú, aby investičné rozhodovanie zjednodušili a investovali do niečoho, čo poznajú, s čím majú osobnú skúsenosť a čo majú radi. 

Ak má napr. niekto skúsenosti s produktmi Apple, používa ich a verí, že sa firme bude dariť aj naďalej, môže sa rozhodnúť úplne ignorovať dianie na trhoch a jej finančné údaje. Jednoducho sa rozhodne kúpiť akcie Apple. Pri pohľade na túto spoločnosť do minulosti by to bola dobrá voľba, nedá sa ale z toho robiť všeobecné pravidlo.

Viacerí investori, ktorí veria, že investovanie je umenie, odkazujú na Petra Lyncha, ďalšieho legendárneho investora. Lynch je známy svojou schopnosťou odhaliť investičné príležitosti v každodennom živote. Raz investoval do spoločnosti, ktorá vyrábala pančucháče, keď si všimol, že jeho manželka a dcéry ich kupujú veľa. Táto investícia sa ukázala ako mimoriadne zisková, čo dokazuje Lynchovu intuíciu a kreativitu.

Je teda investovanie albo umenie

Pri investovaní zohráva úlohu veda aj umenie. Úspešní investori musia mať pokročilé znalosti o finančných trhoch, ekonomike a obchodných trendoch. Musia byť schopní analyzovať údaje a robiť informované rozhodnutia na základe tejto analýzy. To si vyžaduje vedecký prístup k investovaniu.

Úspešné investovanie si však vyžaduje aj kreativitu a intuíciu. Investori musia byť schopní vnímať trendy, ktoré nemusia byť zrejmé z účtovných výkazov a finančných údajov. Musia byť schopní myslieť mimo rámca a robiť odvážne investičné rozhodnutia na základe svojich inštinktov a skúseností. Zároveň, ak chce byť investor úspešný, musí mať na investovanie správnu osobnosť. Musí vedieť tolerovať riziko, nepanikáriť, nepodliehať trendom alebo byť rozvážny pri rozhodovaní. To môže byť vnímané tiež ako forma umenia.

Investor nemusí byť ani vedec ani umelec

Úspešné investovanie je kombináciou vedy a umenia, ale platí to najmä pri aktívnom investovaní, kde všetky investičné rozhodnutia vykonáva investor sám. V prípade pasívneho investovania, ktoré je na vzostupe, a je vnímané ako najlepšia možnosť pre bežných ľudí, nehrá veda ani umenie takmer žiadnu rolu. Nikto tak nemusí mať strach z investovania, ani z toho že nemá cit umelca alebo vedecké znalosti založené na analýze.

Pri pasívnom investovaní je možné ťažiť z dlhodobého rastu finančných trhov bez toho, aby človek musel analyzovať konkrétne firmy alebo sledoval makroekonomické prostredie. V tomto prípade zohráva dôležitosť súbor pravidiel, ktorými by sa mal investor riadiť. Tak sa dajú úspešne zhodnocovať peniaze.

____________________________________

Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?

– Článok nie je investičným odporúčaním

– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov

– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

– Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch

– Nie ste si istí, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás vhodné napríklad tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané