Pasívne spravované fondy dokážu byť výkonnejšie ako tie aktívne. Prečo?

Pri porovnávaní slov pasívny a aktívny logicky máme pocit, že niečo aktívne musí byť lepšie. Obvykle aj v živote platí, že sa viac oplatí byť aktívnym človekom. V investovaní to ale platiť nemusí. Pasívne investovanie na základe historických dát dosahuje lepšie výsledky a získava si stále väčšiu popularitu. Jeho prínos pre bežných ľudí pritom vyzdvihujú aj mnohí ekonómovia a investori.

Aktívne investovanie

Aktívne investovanie v praxi predstavuje aktívnu správu investovaného kapitálu. Aktívna správa si teda vyžaduje firmu – správcu, ktorý bude vyberať spoločnosti alebo iné aktíva, do ktorých bude kapitál investovať, podľa určitých faktorov. Tými faktormi môžu byť silné fundamenty, veľký ziskový potenciál alebo ich relatívne podhodnotenie. 

Predpokladom pre takýto spôsob investovania sú bohaté znalosti a neustále sledovanie finančných trhov. Aktívny správca musí mať dôveru svojich klientov, že je pre nich schopný ich peniaze zhodnotiť viac, než by ich zhodnotilo pasívne investovanie. To neznamená, že sa mu musí podariť každý obchod, ale mal by mať pravdu častejšie, než sa mýliť. Tým, že aktívne investovanie sa neustále pokúša zhodnotiť kapitál viac ako dokáže priemer (pasívne investovanie), vyžaduje si aktívna správa vyššie náklady. Tie sa premietajú do vyšších poplatkov, ktoré musia hradiť investori. 

Aktívne investovanie môže mať aj podobu samostatných nákupov akcií jednotlivca na vlastný účet, ale nie je rozumné sa domnievať, že bežný investor dokáže zostaviť také portfólio, ktoré bude porážať širší trh v dlhodobom horizonte.

Pasívne investovanie

Pasívne investovanie je v súčasnosti reprezentované skrz ETF – fondy obchodované na burze. Portfólio manažér zostavuje a upravuje portfólio aktív (napr. akcií firiem) na základe sledovania určitého indexu. Tento index pritom môže reprezentovať vývoj tých najväčších spoločností v krajine, kontinente alebo na svete. Zloženie aktív a ich pomery v ETF zodpovedajú tomuto indexu a vďaka tomu kopírujú aj jeho rast

Výhodou pasívneho investovania je fakt, že je oproti aktívnemu jednoduché a nízkonákladové. V praxi to znamená, že cieľom ETF nie je vyberať tie “správne” firmy, ale investovať do spoločností, ktoré reprezentujú celý trh (napr. S&P 500, Nasdaq 100, MSCI World,…). Tým, že pasívne investovanie si nevyžaduje správu, býva táto forma investovania lacnejšia kvôli nižším poplatkom. Pasívne investovanie je taktiež oproti vlastnej aktívnej správe portfólia menej náročné a investorov chráni pred chybnými investičnými rozhodnutiami. 

Vzostup pasívneho investovania

Pasívne investovanie pomaly rýchlo rastie na popularite. “Boom” nastal hlavne v posledných 10 rokoch a v roku 2019 došlo k veľkému obratu. Podľa údajov Bloombergu pasívne spravované fondy prekonali tie aktívne riadené podľa hodnoty spravovaného majetku. K zvyšovaniu ich popularity pomáha to, že investovanie do ETF fondov je stále dostupnejšie. Jednou z investičných platforiem, ktoré dokázalo pasívne investovanie spopularizovať v Česku a na Slovensku je Portu.

Pasívne investovanie poráža to aktívne

Človek si pri pochopení konceptu aktívneho a pasívneho investovania často musí hovoriť “v poriadku pasívne investovanie je lacnejšie, ale aktívne investovanie vďaka skúseným správcom má lepšie zhodnotenie”. To však úplne pravda nie je. V skutočnosti ani zďaleka. 

Niektoré aktívne spravované fondy občas hlásia veľmi dobré výsledky, ktoré prekonávajú hlavné akciové indexy. Prekonať takýto index nie je nemožné, problémom však je, že podiel fondov, ktorým sa to darí pravidelne, je len veľmi nízky. Dáta, ktoré popisujú nižší výkon aktívne spravovaných fondov pravidelne aktualizuje spoločnosť S&P Global vo svojej štúdii SPIVA Europe Scorecard.

Z aktívne spravovaných európskych fondov (denominovaných v eurách) sa počas posledných 10 rokov podarilo prekonať americký akciový index iba 5 % (!) z nich. Trochu lepšie výsledky mali aktívne fondy vo vzťahu k európskym akciám. Za posledných 10 rokov dokázalo prekonať európsky akciový index 17 % fondov. Inými slovami: 95 %, resp. 83 % aktívne spravovaných fondov nedokázalo prekonať výsledok akciových indexov, teda pasívnej správy. Opäť pripomíname, že aktívne investovanie je pritom drahšie ako to pasívne.

Prečo pasívne investovanie prekonáva aktívne?

Znížené objemy obchodovania spojené s pasívnym investovaním môžu viesť k nižším nákladom pre investorov. A čo viac, pasívne spravované fondy si účtujú nižšie nákladové pomery ako väčšina aktívnych fondov, pretože šetria prostriedky za správu a analytický výskum. Pasívne investovanie tiež obmedzuje chyby ľudského rozhodovania a emócií, ktoré vo všeobecnosti vedú k horším výkonom.

Pasívne investovanie v čase krízy

V súčasnosti určite mnoho ľudí zaujíma ako sa pasívnemu investovaniu darí v čase neistoty alebo dokonca krízy. Najmä vďaka obmedzovaniu chýb ľudského rozhodovania a stability portfólia, až na pár svetlých výnimiek, opäť vychádza pasívne investovanie lepšie. To podporujú aj historické údaje z USA.

  • V rámci korekcie v polovici roku 1990 poklesol akciový index S&P 500 o 14,7 %, ale priemerný aktívne spravovaný fond poklesol o 17,9 %
  • Pri poklese v lete 1998 klesol index S&P 500 o 19 %, zatiaľ čo priemerný spravovaný fond klesol o 22,2 %
  • Agentúra Standard & Poor’s vo svojej správe Indices Versus Active (SPIVA), dospela k záveru: „Viera, že krízová doba praje aktívnej správe, je mýtus. Väčšina aktívnych fondov bola prekonaná indexmi počas prepadov roku 2008. Kríza v rokoch 2000 – 2002 vykázala podobné výsledky.“

____________________________________

Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
– Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch
– Nie ste si istí, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás vhodné napríklad tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.[:sk]Pri porovnávaní slov pasívny a aktívny logicky máme pocit, že niečo aktívne musí byť lepšie. Obvykle aj v živote platí, že je výhodnejšie byť aktívnym človekom. V investovaní to ale platiť nemusí. Pasívne investovanie na základe historických dát dosahuje lepšie výsledky a získava si stále väčšiu popularitu. Jeho prínos pre bežných ľudí pritom vyzdvihujú aj mnohí ekonómovia a investori.

Aktívne investovanie

Aktívne investovanie v praxi predstavuje aktívnu správu investovaného kapitálu. Aktívna správa si teda vyžaduje firmu – správcu, ktorý bude vyberať spoločnosti alebo iné aktíva, do ktorých bude kapitál investovať, podľa určitých faktorov. Tými faktormi môžu byť silné fundamenty, veľký ziskový potenciál alebo ich relatívne podhodnotenie. 

Predpokladom pre takýto spôsob investovania sú bohaté znalosti a neustále sledovanie finančných trhov. Aktívny správca musí mať dôveru svojich klientov, že je pre nich schopný ich peniaze zhodnotiť viac, než by ich zhodnotilo pasívne investovanie. To neznamená, že sa mu musí podariť každý obchod, ale mal by mať pravdu častejšie, než sa mýliť. Tým, že aktívne investovanie sa neustále pokúša zhodnotiť kapitál viac ako dokáže priemer (pasívne investovanie), vyžaduje si aktívna správa vyššie náklady. Tie sa premietajú do vyšších poplatkov, ktoré musia hradiť investori. 

Aktívne investovanie môže mať aj podobu samostatných nákupov akcií jednotlivca na vlastný účet, ale nie je rozumné sa domnievať, že bežný investor dokáže zostaviť také portfólio, ktoré bude porážať širší trh v dlhodobom horizonte.

Pasívne investovanie

Pasívne investovanie je v súčasnosti reprezentované skrz ETF – fondy obchodované na burze. Portfólio manažér zostavuje a upravuje portfólio aktív (napr. akcií firiem) na základe sledovania určitého indexu. Tento index pritom môže reprezentovať vývoj tých najväčších spoločností v krajine, kontinente alebo na svete. Zloženie aktív a ich pomery v ETF zodpovedajú tomuto indexu a vďaka tomu kopírujú aj jeho rast

Výhodou pasívneho investovania je fakt, že je oproti aktívnemu jednoduché a nízkonákladové. V praxi to znamená, že cieľom ETF nie je vyberať tie “správne” firmy, ale investovať do spoločností, ktoré reprezentujú celý trh (napr. S&P 500, Nasdaq 100, MSCI World,…). Tým, že pasívne investovanie si nevyžaduje správu, býva táto forma investovania lacnejšia kvôli nižším poplatkom. Pasívne investovanie je taktiež oproti vlastnej aktívnej správe portfólia menej náročné a investorov chráni pred chybnými investičnými rozhodnutiami. 

Vzostup pasívneho investovania

Pasívne investovanie rýchlo rastie na popularite. “Boom” nastal hlavne v posledných 10 rokoch a v roku 2019 došlo k veľkému obratu. Podľa údajov Bloombergu pasívne spravované fondy prekonali tie aktívne riadené podľa hodnoty spravovaného majetku. K zvyšovaniu ich popularity pomáha to, že investovanie do ETF fondov je stále dostupnejšie. Jednou z investičných platforiem, ktoré dokázalo pasívne investovanie spopularizovať v Česku a na Slovensku je Portu.

Pasívne investovanie poráža to aktívne

Človek si pri pochopení konceptu aktívneho a pasívneho investovania často musí hovoriť „pasívne investovanie je lacnejšie, ale aktívne investovanie vďaka skúseným správcom má lepšie zhodnotenie“. To však úplne pravda nie je. V skutočnosti ani zďaleka. 

Niektoré aktívne spravované fondy občas hlásia veľmi dobré výsledky, ktoré prekonávajú hlavné akciové indexy. Prekonať takýto index nie je nemožné, problémom však je, že podiel fondov, ktorým sa to darí pravidelne, je len veľmi nízky. Dáta, ktoré popisujú nižší výkon aktívne spravovaných fondov pravidelne aktualizuje spoločnosť S&P Global vo svojej štúdii SPIVA Europe Scorecard.

Z aktívne spravovaných európskych fondov (denominovaných v eurách) sa počas posledných 10 rokov podarilo prekonať americký akciový index iba 5 % (!) z nich. Trochu lepšie výsledky mali aktívne fondy vo vzťahu k európskym akciám. Za posledných 10 rokov dokázalo prekonať európsky akciový index 17 % fondov. Inými slovami: 95 %, resp. 83 % aktívne spravovaných fondov nedokázalo prekonať výsledok akciových indexov, teda pasívnej správy. Opäť pripomíname, že aktívne investovanie je pritom drahšie ako to pasívne.

Prečo pasívne investovanie prekonáva aktívne?

Znížené objemy obchodovania spojené s pasívnym investovaním môžu viesť k nižším nákladom pre investorov. A čo viac, pasívne spravované fondy si účtujú nižšie nákladové pomery ako väčšina aktívnych fondov, pretože šetria prostriedky za správu a analytický výskum. Pasívne investovanie tiež obmedzuje chyby ľudského rozhodovania a emócií, ktoré vo všeobecnosti vedú k horším výkonom.

Pasívne investovanie v čase krízy

V súčasnosti určite mnoho ľudí zaujíma ako sa pasívnemu investovaniu darí v čase neistoty alebo dokonca krízy. Najmä vďaka obmedzovaniu chýb ľudského rozhodovania a stability portfólia, až na pár svetlých výnimiek, opäť vychádza pasívne investovanie lepšie. To podporujú aj historické údaje z USA.

  • V rámci korekcie v polovici roku 1990 poklesol akciový index S&P 500 o 14,7 %, ale priemerný aktívne spravovaný fond poklesol o 17,9 %
  • Pri poklese v lete 1998 klesol index S&P 500 o 19 %, zatiaľ čo priemerný spravovaný fond klesol o 22,2 %
  • Agentúra Standard & Poor’s vo svojej správe Indices Versus Active (SPIVA), dospela k záveru: „Viera, že krízová doba praje aktívnej správe, je mýtus. Väčšina aktívnych fondov bola prekonaná indexmi počas prepadov roku 2008. Kríza v rokoch 2000 – 2002 vykázala podobné výsledky.“

____________________________________

Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
– Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch
– Nie ste si istí, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás vhodné napríklad tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.

Najnovšie články

Vaše peniaze môžu urobiť viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané