Vyhľadať
Close this search box.

Plánované zmeny v Portfóliách na mieru

Uprava_portfolii_na_mieru_SK

Aktualizované 31. 7. 2023

Základným princípom Portu, ako je to popísané aj v investičnej metodike, je hybridný prístup k investovaniu. Nad rámec klasického pasívneho prístupu, ktorý je založený na investovaní do široko diverzifikovaného portfólia nízkonákladových inštrumentov a následného dlhodobého držania bez vykonávania akýchkoľvek zmien, zapája Portu do správy portfólií ľudský faktor. Je ním tím portfólio manažérov, ktorých úlohou je na strategickej úrovni rozhodovať o podobe portfólií a vyhodnocovať, či súčasné trhové trendy a situácie nevyžadujú ich úpravu.

V posledných štvrťrokoch intenzívne analyzujeme finančné trhy a najmä trhy dlhopisov. Dlhopisový trh sa totiž za posledných niekoľko kvartálov značne premenil a dostal do situácie, v ktorej nebol niekoľko desaťročí.

Krátkodobé úrokové sadzby v Spojených štátoch vzrástli z nuly na viac ako 5 %. Dlhodobé úrokové sadzby potom vystúpili z 1 % na 4 %. Značne sa tak premenil tvar výnosovej krivky a to zrejme nielen z krátkodobého pohľadu. Tieto zmeny sú dôsledkom nedávnej globálnej vlny vysokej inflácie, tá však nebola jedinou príčinou. Reakcia vlád na dôsledky pandémie, vojny na Ukrajine a energetickej krízy ukazuje, že v budúcnosti sa môžu opakovať ďalšie väčšie zásahy vlád a centrálnych bánk do ekonomík, ktoré môžu mať značný vplyv na infláciu a ceny jednotlivých aktív, a to aj v dlhodobom horizonte.

Okrem zvýšenia úrokových sadzieb sa v posledných štvrťrokoch zmenila aj korelácia medzi akciovým a dlhopisovým trhom. Tá bola najviac viditeľná počas roku 2022, keď obe triedy aktív výrazne poklesli na cenách bez toho, aby aspoň jedna z týchto dvoch tried aktív investorom poskytla ochranu a zafungovala ako diverzifikačný prvok.

Pre investorov je pritom dôležité, aby bolo portfólio zložené z tried aktív, ktorých ceny sa nevyvíjajú v rôznych dobách rovnako. Také portfólio potom menej kolíše na hodnote a je odolnejšie proti krízam. V priebehu času je preto nevyhnutné vyhodnocovať, či strategické nastavenie portfólia zodpovedá investičným zámerom v aktuálnej trhovej realite.

Na tento vyššie popísaný vývoj dlhopisového trhu preto reaguje investičná komisia Portu chystanými úpravami štruktúry dlhopisovej zložky vybraných portfólií. Chceme lepšie využiť nové investičné príležitosti a možnosti, ktoré dlhopisový trh prináša.

V nasledujúcich mesiacoch preto zmeníme niektoré vaše portfóliá tak, aby fungovali ešte efektívnejšie a bol dosiahnutý čo najlepší pomer výnosu oproti riziku.

Po vykonaní úprav, ktoré sa budú týkať najmä vzájomných pomerov a štruktúry dlhopisových ETF, nájdete všetky informácie o transakciách vo svojom účte na Portu v sekcii Peňaženka a transakcie.

Všetky zmeny v našich portfóliách vykonávame po starostlivom zvážení všetkých prínosov aj nákladov. Cieľom investičnej komisie i celého Portu je dosahovať čo najlepšie investičné výsledky s ohľadom na našu metodiku a starať sa o spokojnosť vás, investorov. Veľmi nás preto teší, že sa portfóliá riadené Portu tešia najväčšej obľube zo všetkých našich produktov. Využíva ich viac ako 80 % užívateľov Portu. Pokiaľ svoje portfólio ešte nemáte, môžete si ho založiť po prihlásení v sekcii Súhrn. Keď svoj účet na Portu ešte nemáte, zaregistrovať sa môžete tu. Po vyplnení krátkeho dotazníka získate zadarmo návrh vášho portfólia na mieru.

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané