Slovenská ekonomika medzikvartálne vzrástla o 0,2 % a medziročne o 1,1 %

Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska v stálych cenách v 3. štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1,1 % a medzikvartálne o 0,2 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP a zamestnanosti, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Počas 3. štvrťroka 2023 sa vytvoril HDP v bežných cenách v objeme 32,2 miliardy eur, čo predstavovalo medziročne nárast o 3,2 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien HDP dosiahol 24,4 miliardy eur a medziročný rast v stálych cenách tak predstavoval 266 miliónov eur.

Rast slovenskej ekonomiky podporil najmä zahraničný obchod. Export do zahraničia zostáva silný aj napriek ťažkým makroekonomickým podmienkam a tomu, že HDP eurozóny v 3. štvrťroku medzikvartálne klesol o 0,1 %. Naopak, domáci dopyt medziročne poklesol, a to zásluhou pretrvávania útlmu konečnej spotreby domácností a poklesom stavu zásob.

V rámci eurozóny v 3. štvrťroku zaznamenalo najrýchlejší rast ekonomiky Poľsko (1,4 %), Cyprus (1,1 %), a Maďarsko (0,9 %). Naopak najväčší pokles HDP dosiahlo Írsko (-1,8 %), Fínsko (-0,9 %) a Rakúsko (-0,6 %).

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané