Zodpovedné portfóliá #3: Ako pristupovať k udržateľnosti v investovaní?

[:cs]esg_clanek3_uvodni_foto_tiny[:]

Tentokrát sa viac pozrieme na to, ako sa dá k zodpovednosti v investovaní pristupovať. Každý si pod slovo „zodpovedný” alebo „udržateľný” predstavuje niečo trochu iné, a možno aj preto má tento typ investovania mnoho rôznych prístupov.

V predchádzajúcich článkoch sme sa už pozreli na to, čo je to zodpovedné investovanie a ako je možné zodpovednosť firiem merať. Dnes sa pozrieme bližšie na to, ako konkrétne môžu investori uchopiť udržateľnosť v investovaní.

Ako môžu investori k zodpovednému investovaniu pristúpiť?

Výber vhodnej investície patrí medzi dôležité rozhodnutia. Okrem toho, že musí daná investícia zodpovedať investičným cieľom, horizontu aj konkrétnej finančnej situácii, pre veľa ľudí je tiež dôležité, aby odrážala ich osobné hodnoty a morálne presvedčenia. 

Zhodnocovanie peňazí v súlade so svojimi hodnotami však nie je jediným dôvodom, prečo investovať podľa ESG princípov. Niektorí investori sa napríklad chcú dištancovať od kontroverzných odvetví, pretože veria, že také investície sú príliš rizikové a ich výnosnosť bude v budúcnosti ohrozená. Na druhej strane môžu byť ľudia, ktorí chcú priamo financovať zelené projekty, napríklad nakúpiť dlhopisy vydané na výstavbu solárnych panelov. Podľa prísnosti je možné v zodpovednom investovaní identifikovať 3 základné prístupy:

1. ESG integrácia/screen: Cieľom tejto úrovne je vyvarovať sa ESG rizikám, ktoré môžu ohroziť finančnú výkonnosť spoločnosti, do ktorej investujem. Rozdiel oproti bežnému investovaniu je v tom, že sú vyradené najkontroverznejšie sektory (napríklad civilné alebo nukleárne zbrane či energetické uhlie) a z ostatných sektorov vybrané firmy, ktoré v ESG hodnotení dosahujú najlepšie výsledky. Napríklad totiž pracujú na znižovaní emisií vo svojich prevádzkach, majú dobré výsledky v oblasti bezpečnosti či prispievajú komunitám, kde pôsobia.

Ak investor zvolí tento prístup, nevyhne sa ale vyradeniu ďalších dôležitých kontroverzných sektorov – v portfóliu vytvorenom pomocou ESG screenu je možné stále nájsť spoločnosti ťažiace ropu a plyn, jadrové elektrárne alebo spoločnosti vyrábajúce alkohol.

2. Společensky zodpovedné investovanie (SRI): Tento prístup je určený pre investorov, ktorí chcú okrem maximalizácie finančnej návratnosti maximalizovať tiež spoločenskú zodpovednosť svojich investícií. Na tejto úrovni sa teda do detailu rieši, „čo” firma robí. Jedná sa o investície vybrané na základe určitých etických zásad s cieľom čo najviac znížiť negatívne sociálne alebo environmentálne dopady.

V rámci SRI bývajú z fondov, ktoré investujú podľa tohto princípu, okrem najkontroverznejších sektorov vyradení napríklad tiež producenti a distribútori fosílnych palív a odbory ako je jadrová energetika či gambling. ESG kritériá pre SRI fondy sú prísnejšie, ale na rozdiel od investovania s pozitívnym dopadom zostávajú spoločensky zodpovedné portfóliá stále dostatočne diverzifikované. Investície tohto typu bývajú tiež podľa regulácie SFDR označované ako „svetlo zelené”.

3. Investovanie s pozitívnym dopadom (Impact investing): Na tejto úrovni už je predmetom záujmu nielen „čo” robí firma, do ktorej investujem, ale kam konkrétne sú moje peniaze smerované. Jedná sa napríklad o investovanie do podnikov a projektov, ktoré priamo riešia nejaký spoločenský alebo environmentálny problém. Príkladom môže byť investícia do tzv. zelených dlhopisov, kde prostriedky z nich získané idú výhradne na financovanie zelených projektov –⁠ napríklad na financovanie zelených budov, obnoviteľných zdrojov energie, udržateľnú dopravu alebo recyklačné projekty.

V súčasnej dobe je ponuka takto zameraných investičných nástrojov veľmi obmedzená a preto nie je možné vytvoriť dlhodobú diverzifikovanú investičnú stratégiu založenú výhradne na tomto štýle investovania. Investície tohto typu bývajú tiež podľa regulácie SFDR označované ako „tmavo zelené”.

ESG_clanek3_SK

Čo si z tohto článku odniesť?

Každý investor môže mať iný dôvod pre výber udržateľného štýlu investovania. Súhrnne je možné ale identifikovať 3 hlavné prístupy k zodpovednému investovaniu:

Pri ESG screene uznávam, že svet čelí environmentálnym a sociálnym výzvam. Premýšľam nad tým, aké firmy sú rizikám v týchto oblastiach vystavené najviac a či by som sa mal investíciám do nich radšej vyvarovať, aby som neohrozil finančné výsledky svojich investícií.

Pre spoločensky zodpovedné investovanie platí, že pri investovaní sa chce okrem finančných výsledkov zamerať na to, do čoho investujem a zohľadniť dopad svojich investícií na životné prostredie a spoločnosť.

Investovanie s pozitívnym dopadom si dáva za cieľ peniaze investovať s merateľným pozitívnym dopadom, teda do firiem a projektov, ktoré sa zameriavajú na environmentálne a sociálne otázky.

To, ako a či bude investor zodpovedne investovať, tak záleží na jeho investičnej stratégií. V našich Portu Zodpovedných portfóliách sme sa rozhodli ísť cestou spoločensky zodpovedného investovania. Ako Zodpovedné portfóliá zostavujeme a ako sa im darí v porovnaní s našimi tradičnými Portfóliami na mieru si môžete prečítať v našej Investičnej metodike zodpovedného investovania.

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané

S Portu dane neplatíte

S Portu sa daní obávať nemusíte

Investovanie má byť jednoduché, efektívne a bezstarostné. Presne také ho v Portu robíme. Naše portfóliá sú optimalizované tak,

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.

S Portu dane neplatíte

S Portu sa daní obávať nemusíte

Investovanie má byť jednoduché, efektívne a bezstarostné. Presne také ho v Portu robíme. Naše portfóliá sú optimalizované tak,

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.