Zodpovedné portfóliá #4: Ako na Portu investovať zodpovedne a udržateľne?

Článok o tom, ako na Portu investovať udržateľne

Udržateľnosť hrá v živote ľudí oveľa dôležitejšiu úlohu ako v minulosti. To sa premieta aj do sveta financií, kedy stále viac ľudí dbá na to, aby aj investície odrážali ich morálne presvedčenie a zodpovedný pohľad na svet. V Portu preto ponúkame Zodpovedné portfóliá, vďaka ktorým chceme podporiť investície do firiem, ktoré sa zasadzujú o to byť udržateľnejšie. Dnes sa bližšie pozrieme na to, čo tvorí základ týchto portfólií, a ako sa líšia od našich tradičných portfólií na mieru.

Ako sú zodpovedné portfóliá zostavené?

Rovnako ako pri tradičných Portfóliách na mieru je cieľom Zodpovedných portfólií dosahovať najlepší pomer výnos-⁠riziko pomocou investície do široko diverzifikovaného globálneho portfólia, zároveň pri tom ale berieme do úvahy otázku udržateľnosti.

Zodpovedné portfóliá sú tvorené primárne dvoma hlavnými triedami finančných aktív, ktorými sú akcie a dlhopisy. Na rozdiel od našich tradičných portfólií nezahŕňajú Zodpovedné portfóliá investície do zlata a realitného trhu, pretože tieto oblasti nespĺňajú naše požiadavky na udržateľnosť.

Zodpovedné portfóliá sú dostupné v 10 rizikovostných stupňoch, kedy portfólio 10 značí najvyššiu možnú rizikovosť a ponúka tak aj najvyšší potenciálny výnos.

Aké konkrétne požiadavky na udržateľnosť Zodpovedné portfóliá spĺňajú?

Pretože od udržateľnosti každý očakáva niečo iné, aj zodpovedné investovanie možno uchopiť rôzne. Tri hlavné prístupy k zodpovednému investovaniu sme vysvetlili v našom článku tu, my v Portu sa vydávame smerom spoločensky zodpovedného investovania (SRI). Veríme, že ide o tú najlepšiu cestu, ako prepojiť dlhodobé investičné ciele so spoločenskou zodpovednosťou. Vhodne zostavené spoločensky zodpovedné investičné portfólio totiž ponúka všetky výhody dlhodobej investičnej stratégie, zároveň však spĺňa vysoké požiadavky udržateľnosti.

Pri zostavovaní našich Portu Zodpovedných portfólií sme si stanovili 3 nasledujúce ciele:

  1. Znížiť expozíciu voči spoločnostiam, ktoré sú najviac vystavené environmentálnym, sociálnym a správnym (ESG) rizikám, alebo voči tým, ktoré sú najmenej pripravené týmto rizikám čeliť.
  2. Znížiť expozíciu alebo úplne vyraďovať spoločnosti z kontroverzných sektorov.
  3. Zvyšovať investície do spoločností, ktoré sa merateľne podieľajú na riešení kľúčových environmentálnych a sociálnych problémov.

Aby boli tieto ciele splnené, pri výbere vhodných inštrumentov do Zodpovedných portfólií sledujeme nasledujúce ukazovatele:

  1. SFDR klasifikáciu, časť plánu EÚ pre udržateľné financie, ktorá sa usiluje o väčšiu transparentnosť v označovaní zelených produktov tým, že produkty označuje ako svetlo zelené, tmavo zelené a ostatné (teda nezamerané na témy udržateľnosti).
  2. ESG rating, ktorý hodnotí, ako je daná firma, fond alebo krajina vystavená ESG rizikám a ako ich riadi.
  3. Uhlíkovú intenzitu, ktorá pre konkrétnu spoločnosť udáva, koľko ton emisií oxidu uhličitého je vyprodukovaných na milión dolárov tržieb.
  4. Absenciu kontroverzných sektorov, keď vyraďujeme investície do kontroverzných sektorov, ako je zbrojný alebo tabakový priemysel či ťažba uhlia, a pokiaľ je to možné, vyraďujeme aj ďalšie oblasti, ako je jadrová energetika, ťažba ropy a uhlia, tepelná energetika a ďalšie.

Konkrétne limity a požiadavky, ktoré si v týchto oblastiach v rámci Zodpovedných portfólií kladieme, sú spísané v našej Investičnej metodike zodpovedného investovania.

Sú Portu Zodpovedné portfólia skutočne udržateľnejšie?

Čo nemožno zmerať, nemožno ani vyhodnotiť. Preto sa na porovnanie toho, ako si naše Zodpovedné portfóliá vedú oproti tým tradičným, pozrieme na niekoľko kritérií udržateľnosti. Medzi dôležité ukazovatele udržateľnosti patrí ESG rating, ESG skóre a uhlíková intenzita. Detailnejšie vysvetlenie týchto ukazovateľov udržateľnosti si môžete prečítať aj v našom predchádzajúcom článku.

Ako si v týchto ukazovateľoch vedú naše Zodpovedné portfóliá v porovnaní s tými tradičnými zhŕňa nasledujúca tabuľka:

Porovnani ESG kriterii_na blog_SK

Ako môžete vidieť, naše Zodpovedné portfóliá sú bezpochyby udržateľnejšie. Za to sme radi predovšetkým z toho dôvodu, že so zodpovednosťou sa často spája takzvaný greenwashing. Ide o praktiku, kedy sa ako udržateľné označujú produkty alebo služby, ktoré v skutočnosti také vlastnosti nemajú.

Tieto tri kritériá navyše nie sú jedinými ukazovateľmi, ktoré sledujeme. Celkovo Zodpovedné a tradičné portfóliá vyhodnocujeme na základe 9 kritérií, ku ktorým sa dočítate viac v našej Investičnej metodike zodpovedného investovania.

Nie sú zodpovedné investície menej výnosné?

S udržateľným investovaním sa často spája predsudok, že spoločenská zodpovednosť ide na úkor výnosov. V skutočnosti ale existuje veľké množstvo štúdií poukazujúcich na fakt, že spoločensky zodpovedné investovanie môže naopak viesť k vyššej výkonnosti.

Prečo to tak je? Firmy, ktoré pristupujú k podnikaniu udržateľne totiž dokážu lepšie riadiť riziká aj im predchádzať. Majú tak nakročené k dlhodobému úspešnému fungovaniu. Aj investície do takýchto firiem sú potom odolnejšie voči globálnym výzvam a môžu tak byť dlhodobo udržateľnejšie a výnosnejšie.

Aby sme sa sami presvedčili o tom, že Zodpovedné a tradičné portfóliá ponúkajú podobný rizikovo-⁠vážený výnos, namodelovali sme spätne ich historickú výkonnosť od roku 2013. Tabuľka nižšie zobrazuje čistú ročnú výkonnosť tradičných a Zodpovedných portfólií s rizikovými profilmi 1 až 10, meranú ku koncu roku 2022:

ESG bila kniha_vykonnost_SK

Ako môžete vidieť, Zodpovedné portfóliá svojou výkonnosťou nezaostávajú za tými tradičnými. Vyššie výnosy navyše neboli dosiahnuté na úkor väčšieho rizika. Zodpovedné portfóliá majú rovnakú (meranú syntetickým ukazovateľom rizika a výnosu SRRI) ako tradičné portfóliá.

Minulé výnosy nie sú zárukou tých budúcich, aj do budúcnosti však výkonnosti Zodpovedných portfólií pomáha fakt, že spoločnosti obsiahnuté v týchto investíciách sú schopné lepšie čeliť výzvam spojeným s environmentálnymi, sociálnymi a správnymi rizikami a naopak lepšie využiť príležitosti v týchto oblastiach.

Čo si z tohto článku odniesť?

V Portu sme spustili Zodpovedné portfóliá, ktorých cieľom je podporiť investície do spoločností, ktoré sa snažia byť udržateľnejšie. Pohľad na udržateľné kritériá ukazuje, že tieto portfóliá dosahujú lepšie výsledky v oblasti spoločenskej zodpovednosti a zároveň dosahujú podobné, prípadne dokonca vyššie výnosy. To všetko navyše pri nezmenenej rizikovosti.

Naším cieľom v Portu je sprístupniť investovanie všetkým ľuďom bez rozdielu. Veríme, že vďaka našim Zodpovedným portfóliám bude aj spoločensky zodpovedné investovanie dostupné všetkým ľuďom, ktorí majú o udržateľné investovanie záujem.

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané

S Portu dane neplatíte

S Portu sa daní obávať nemusíte

Investovanie má byť jednoduché, efektívne a bezstarostné. Presne také ho v Portu robíme. Naše portfóliá sú optimalizované tak,

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.

S Portu dane neplatíte

S Portu sa daní obávať nemusíte

Investovanie má byť jednoduché, efektívne a bezstarostné. Presne také ho v Portu robíme. Naše portfóliá sú optimalizované tak,

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.