Vyhľadať
Close this search box.

Zodpovedné portfóliá #5: Päť mýtov o zodpovednom a ESG investovaní

Skratka ESG sa v posledných rokoch dostala do popredia záujmu ľudí, médií aj investorov. Rovnako ako napríklad s politikou ochrany životného prostredia, aj so zodpovedným a udržateľným investovaním sa spája množstvo mýtov. Už skôr sme si vysvetlili, čo vlastne skratka ESG znamená, ako sa zodpovednosť firiem hodnotí, aké sú prístupy k udržateľnosti v investovaní, a ako skladáme Zodpovedné portfólia my v Portu. V tomto článku sa pozrieme na najčastejšie mýty, ktoré sú s týmto typom investovania spojené.

Mýtus č.1 –⁠ Zodpovedné a ESG investovanie nie je ziskové

Hneď na začiatku sa pozrieme na asi najväčšiu obavu investorov a to, že im udržateľná investícia neprinesie zisk. Ako ale ukazujú rôzne výskumy, ESG investovanie môže byť dokonca výnosnejšie ako to klasické. Štúdií na túto tému existuje celý rad a ich výsledky sú zhrnuté napríklad vo veľkej metaanalýze (tj súhrnnej analýze niekoľkých čiastkových štúdií), na ktorej sa podieľala aj newyorská univerzita.

Táto analýza ukazuje, že 59 % štúdií vykonaných na tému návratnosti ESG investícií zistilo, že udržateľné investície mali rovnaké alebo lepšie výnosy ako investície tradičné. V dlhšom časovom horizonte sa totiž vďaka iniciatíve v oblasti životného prostredia, sociálnej zodpovednosti a v oblasti riadenia zlepšuje finančná výkonnosť. Iba v 14 % sa preukázal negatívny efekt zahrnutia ESG faktorov do investovania.

Tento mýtus vyvracajú aj Portu Zodpovedné portfólia na mieru. Pri namodelovaní ich historickej výkonnosti do roku 2013 sa ukazuje, že Zodpovedné portfóliá svojou výkonnosťou prekonávajú tie tradičné, a to dokonca za nižšej rizikovosti.

Mýtus č.2 –⁠ Udržateľné investovanie je len pre vyvolených

Ďalší z mýtov ohľadom zodpovedného investovania sa týka mylnej predstavy, že sú tieto investície určené iba pre úzku skupinu ľudí. Opak je ale pravdou a udržateľné investovanie už dávno nie je iba pre ekológov alebo pre ochrancov ľudských práv. Vďaka moderným investičným nástrojom investujú v súlade so svojimi presvedčeniami aj bežní investori, čo dokladá fakt, že do týchto investícií prúdi čoraz viac peňazí.

Podľa Globálnej asociácie pre udržateľné investície (Global Sustainable Investment Association) prekročili aktíva ESG v roku 2020 hranicu 35 biliónov dolárov, čo bol od roku 2016 nárast o viac ako 50 %. ESG investície tak tvoria tretinu celkových globálnych spravovaných aktív a rozhodne teda nejde o okrajový typ investícií.

A ako sú na tom ETF, ktoré zohľadňujú ESG? Ako uvádza Statista, hodnota aktív alokovaných do fondov ETF, ktoré do svojej stratégie zahrnuli environmentálne, sociálne a governance ciele, vzrástla z 5 miliárd amerických dolárov v roku 2006 na 391 miliárd amerických dolárov v roku 2021. V Európe sú investície so zameraním na ESG obzvlášť obľúbené –⁠ v roku 2022 do udržateľných ETF vložili investori 65 % z celkového objemu prostriedkov investovaných do týchto inštrumentov.

Mýtus č. 3 – ESG investície sú iba greenwashing

Bohužiaľ s tým ako rastie popularita udržateľného investovania tiež pribúda prípadov, keď sa ako zodpovedné prezentujú aj investície, ktoré v skutočnosti s ESG nič spoločné nemajú. Takzvaný greenwashing je praktika, pri ktorej je výrobok, služba alebo napríklad investícia prezentovaná ako udržateľnejšia, než v skutočnosti je.

Pre správne pochopenie je nutné porozumieť tomu, čo ESG investovania je a ako sa dá udržateľnosť merať. Preto vznikli rôzne špecializované nástroje, ktoré sa na túto otázku snažia odpovedať. K dispozícii tak máme napríklad ESG ratingy, meriame uhlíkovú intenzitu firiem a v prípade investovania môžeme vyradiť odbory alebo sektory, ktoré nemajú s udržateľnosťou nič spoločné. Viac sme sa na to, ako sa dá udržateľnosť merať, pozreli v tomto článku.

Aby sme sa vyhli greenwashingu, je dôležité sledovať ratingy renomovaných spoločností, medzi najznámejšie patrí napríklad MSCI. Jedná sa o nezávislé spoločnosti, ktoré čerpajú dáta zo stoviek až tisícov rôznych zdrojov, medzi ktoré patria mimovládne neziskové organizácie alebo vládne inštitúcie. Na základe tohto množstva dát dokážu ratingové spoločnosti vystaviť daný ESG rating.

Meranie toho, ako veľmi sú firmy skutočne udržateľné je oblasť, ktorá je nová a ako každá nová téma, aj toto sa neustále vyvíja a zlepšuje, stále má ale bohužiaľ svoje muchy. Práve to sa snažia v poslednej dobe zmeniť aj zákonodarcovia, ktorí prichádzajú s reguláciami v oblasti ESG reportingu.

V Európe už tak napríklad platí nariadenie SFDR, ktoré stanovuje bankám, poisťovniam, správcom investičných fondov a aj treba finančným poradcom zverejňovať informácie týkajúce sa rizík súvisiacich s udržateľnosťou. Vďaka prísnejšej regulácii a dostupnosti veľkého množstva dát tak bude čím ďalej jednoduchšie zhodnotiť, kto princípy ESG skutočne dodržiava, a kto to s udržateľnosťou nemyslí vážne a zneužíva ESG pre svoj marketing.

Mýtus č.4 –⁠ ESG investície sú rizikovejšie

Pokiaľ ide o zameranie sa na riziko, sú podľa výskumu MSCI akcie s vysokým ESG skóre jednoducho lepšie. Ak sa pozrieme na index MSCI World za desaťročné obdobie, zistíme, že väčšina akcií, ktoré sa umiestnili v dolnej pätine hodnotenia faktorov ESG, zaznamenalo takmer 3x väčší prepad než akcie, ktoré boli podľa kritérií ESG zaradené do top hornej pätiny.

K výsledku, že si ESG fondy vedú počas kríz lepšie, došla aj spoločnosť Morgan Stanley. Vo svojej správe uvádza, že pri prepadoch trhov medzi rokmi 2004 a 2018 zaznamenali udržateľné fondy o 20 % menšie poklesy ako fondy tradičné.

Čím to je? Firmy, ktoré pristupujú k podnikaniu udržateľne, dokážu lepšie riadiť riziká aj im predchádzať. Majú tak nakročené k dlhodobému úspešnému fungovaniu. Aj investície do takýchto firiem sú potom odolnejšie čeliť globálnym výzvam a môžu byť dlhodobo udržateľnejšie.

Mýtus č.5 –⁠ Udržateľnosť je drahá

Pred niekoľkými desiatkami rokov mali investori obmedzený výber v tom, ako pristupovať k investovaniu. Mohli buď sami vybrať cenné papiere alebo zaplatiť vysoké poplatky za aktívne spravované podielové fondy. Rozšírenie ETF a indexových fondov však znížilo náklady pre všetkých investorov a zároveň poskytuje transparentnosť – napríklad v tom, že sa človek môže jednoducho dozvedieť, do akých spoločností v rámci daného ETF investuje.

Indexovanie urobí pre udržateľné investovanie to isté, čo urobilo pre tradičné investovanie do akcií a dlhopisov. Donedávna boli udržateľné investičné stratégie dostupné iba prostredníctvom aktívne spravovaných fondov s vyššími poplatkami. V súčasnosti ale existuje obrovské množstvo ETF, ktoré sa na udržateľnosť zameriavajú. Udržateľné ETF indexy pomáhajú znižovať celkové náklady na investovanie a zároveň rozširujú ponuku udržateľných investícií.

Čo si z tohto článku odniesť?

ESG investovanie je relatívne nová téma, a preto sa s ním spája rad mýtov. V tomto článku sme sa pozreli na tie najčastejšie z nich a ukázali si, že ak sa na ne pozrieme pomocou dát a čísel, ukáže sa, že skutočne ide iba o mýty.

Investovať zodpovedne a udržateľne už je v dnešnej veľmi jednoduché. To dokazujú aj naše Portu Zodpovedné portfólia. Investovať zodpovedne a udržateľne je tak teraz dostupné všetkým investorom.[:sk]Skratka ESG sa v posledných rokoch dostala do popredia záujmu ľudí, médií aj investorov. Rovnako ako napríklad s politikou ochrany životného prostredia, aj so zodpovedným a udržateľným investovaním sa spája množstvo mýtov. Už skôr sme si vysvetlili, čo vlastne skratka ESG znamená, ako sa zodpovednosť firiem hodnotí, aké sú prístupy k udržateľnosti v investovaní, a ako skladáme Zodpovedné portfólia my v Portu. V tomto článku sa pozrieme na najčastejšie mýty, ktoré sú s týmto typom investovania spojené.

Mýtus č.1 –⁠ Zodpovedné a ESG investovanie nie je ziskové

Hneď na začiatku sa pozrieme na asi najväčšiu obavu investorov a to, že im udržateľná investícia neprinesie zisk. Ako ale ukazujú rôzne výskumy, ESG investovanie môže byť dokonca výnosnejšie ako to klasické. Štúdií na túto tému existuje celý rad a ich výsledky sú zhrnuté napríklad vo veľkej metaanalýze (tj súhrnnej analýze niekoľkých čiastkových štúdií), na ktorej sa podieľala aj newyorská univerzita.

Táto analýza ukazuje, že 59 % štúdií vykonaných na tému návratnosti ESG investícií zistilo, že udržateľné investície mali rovnaké alebo lepšie výnosy ako investície tradičné. V dlhšom časovom horizonte sa totiž vďaka iniciatíve v oblasti životného prostredia, sociálnej zodpovednosti a v oblasti riadenia zlepšuje finančná výkonnosť. Iba v 14 % sa preukázal negatívny efekt zahrnutia ESG faktorov do investovania.

Tento mýtus vyvracajú aj Portu Zodpovedné portfólia na mieru. Pri namodelovaní ich historickej výkonnosti do roku 2013 sa ukazuje, že Zodpovedné portfóliá svojou výkonnosťou prekonávajú tie tradičné, a to dokonca za nižšej rizikovosti.

Mýtus č.2 –⁠ Udržateľné investovanie je len pre vyvolených

Ďalší z mýtov ohľadom zodpovedného investovania sa týka mylnej predstavy, že sú tieto investície určené iba pre úzku skupinu ľudí. Opak je ale pravdou a udržateľné investovanie už dávno nie je iba pre ekológov alebo pre ochrancov ľudských práv. Vďaka moderným investičným nástrojom investujú v súlade so svojimi presvedčeniami aj bežní investori, čo dokladá fakt, že do týchto investícií prúdi čoraz viac peňazí.

Podľa Globálnej asociácie pre udržateľné investície (Global Sustainable Investment Association) prekročili aktíva ESG v roku 2020 hranicu 35 biliónov dolárov, čo bol od roku 2016 nárast o viac ako 50 %. ESG investície tak tvoria tretinu celkových globálnych spravovaných aktív a rozhodne teda nejde o okrajový typ investícií.

A ako sú na tom ETF, ktoré zohľadňujú ESG? Ako uvádza Statista, hodnota aktív alokovaných do fondov ETF, ktoré do svojej stratégie zahrnuli environmentálne, sociálne a governance ciele, vzrástla z 5 miliárd amerických dolárov v roku 2006 na 391 miliárd amerických dolárov v roku 2021. V Európe sú investície so zameraním na ESG obzvlášť obľúbené –⁠ v roku 2022 do udržateľných ETF vložili investori 65 % z celkového objemu prostriedkov investovaných do týchto inštrumentov.

Mýtus č. 3 – ESG investície sú iba greenwashing

Bohužiaľ s tým ako rastie popularita udržateľného investovania tiež pribúda prípadov, keď sa ako zodpovedné prezentujú aj investície, ktoré v skutočnosti s ESG nič spoločné nemajú. Takzvaný greenwashing je praktika, pri ktorej je výrobok, služba alebo napríklad investícia prezentovaná ako udržateľnejšia, než v skutočnosti je.

Pre správne pochopenie je nutné porozumieť tomu, čo ESG investovania je a ako sa dá udržateľnosť merať. Preto vznikli rôzne špecializované nástroje, ktoré sa na túto otázku snažia odpovedať. K dispozícii tak máme napríklad ESG ratingy, meriame uhlíkovú intenzitu firiem a v prípade investovania môžeme vyradiť odbory alebo sektory, ktoré nemajú s udržateľnosťou nič spoločné. Viac sme sa na to, ako sa dá udržateľnosť merať, pozreli v tomto článku.

Aby sme sa vyhli greenwashingu, je dôležité sledovať ratingy renomovaných spoločností, medzi najznámejšie patrí napríklad MSCI. Jedná sa o nezávislé spoločnosti, ktoré čerpajú dáta zo stoviek až tisícov rôznych zdrojov, medzi ktoré patria mimovládne neziskové organizácie alebo vládne inštitúcie. Na základe tohto množstva dát dokážu ratingové spoločnosti vystaviť daný ESG rating.

Meranie toho, ako veľmi sú firmy skutočne udržateľné je oblasť, ktorá je nová a ako každá nová téma, aj toto sa neustále vyvíja a zlepšuje, stále má ale bohužiaľ svoje muchy. Práve to sa snažia v poslednej dobe zmeniť aj zákonodarcovia, ktorí prichádzajú s reguláciami v oblasti ESG reportingu.

V Európe už tak napríklad platí nariadenie SFDR, ktoré stanovuje bankám, poisťovniam, správcom investičných fondov a aj treba finančným poradcom zverejňovať informácie týkajúce sa rizík súvisiacich s udržateľnosťou. Vďaka prísnejšej regulácii a dostupnosti veľkého množstva dát tak bude čím ďalej jednoduchšie zhodnotiť, kto princípy ESG skutočne dodržiava, a kto to s udržateľnosťou nemyslí vážne a zneužíva ESG pre svoj marketing.

Mýtus č.4 –⁠ ESG investície sú rizikovejšie

Pokiaľ ide o zameranie sa na riziko, sú podľa výskumu MSCI akcie s vysokým ESG skóre jednoducho lepšie. Ak sa pozrieme na index MSCI World za desaťročné obdobie, zistíme, že väčšina akcií, ktoré sa umiestnili v dolnej pätine hodnotenia faktorov ESG, zaznamenalo takmer 3x väčší prepad než akcie, ktoré boli podľa kritérií ESG zaradené do top hornej pätiny.

K výsledku, že si ESG fondy vedú počas kríz lepšie, došla aj spoločnosť Morgan Stanley. Vo svojej správe uvádza, že pri prepadoch trhov medzi rokmi 2004 a 2018 zaznamenali udržateľné fondy o 20 % menšie poklesy ako fondy tradičné.

Čím to je? Firmy, ktoré pristupujú k podnikaniu udržateľne, dokážu lepšie riadiť riziká aj im predchádzať. Majú tak nakročené k dlhodobému úspešnému fungovaniu. Aj investície do takýchto firiem sú potom odolnejšie čeliť globálnym výzvam a môžu byť dlhodobo udržateľnejšie.

Mýtus č.5 –⁠ Udržateľnosť je drahá

Pred niekoľkými desiatkami rokov mali investori obmedzený výber v tom, ako pristupovať k investovaniu. Mohli buď sami vybrať cenné papiere alebo zaplatiť vysoké poplatky za aktívne spravované podielové fondy. Rozšírenie ETF a indexových fondov však znížilo náklady pre všetkých investorov a zároveň poskytuje transparentnosť – napríklad v tom, že sa človek môže jednoducho dozvedieť, do akých spoločností v rámci daného ETF investuje.

Indexovanie urobí pre udržateľné investovanie to isté, čo urobilo pre tradičné investovanie do akcií a dlhopisov. Donedávna boli udržateľné investičné stratégie dostupné iba prostredníctvom aktívne spravovaných fondov s vyššími poplatkami. V súčasnosti ale existuje obrovské množstvo ETF, ktoré sa na udržateľnosť zameriavajú. Udržateľné ETF indexy pomáhajú znižovať celkové náklady na investovanie a zároveň rozširujú ponuku udržateľných investícií.

Čo si z tohto článku odniesť?

ESG investovanie je relatívne nová téma, a preto sa s ním spája rad mýtov. V tomto článku sme sa pozreli na tie najčastejšie z nich a ukázali si, že ak sa na ne pozrieme pomocou dát a čísel, ukáže sa, že skutočne ide iba o mýty.

Investovať zodpovedne a udržateľne už je v dnešnej veľmi jednoduché. To dokazujú aj naše Portu Zodpovedné portfólia. Investovať zodpovedne a udržateľne je tak teraz dostupné všetkým investorom.

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané