3 rady ako pri investovaní neprerobiť

3 rady ako pri investovaní neprerobiť

Premýšľali ste niekedy, či radšej investovať do akcií, dlhopisov alebo napríklad zlata? Ktorá investícia sa práve oplatí, aby ste neprerobili a dosiahli pekné zhodnotenie? Preskúmali sme pre vás, ako by si viedli rôzne dlhé investície do vybraných tried aktív od roku 1990 a máme pre vás 3 dôležité rady.

Každý, kto investuje, chce dosiahnuť čo najvyššie zhodnotenie; hlavne ale nechce prerobiť. Začnime preto tým, že sa pozrieme, ako by si viedla hypotetická investícia 100 eur do 6 vybraných tried aktív od začiatku roku 1990, ak pominieme transakčné náklady. Porovnávame tak vývoj akcií spoločností z Ameriky, Európy a rozvojových krajín, ale aj korporátnych a vládnych dlhopisov a zlata.

Pri pohľade na graf vidíme, že najvyšší celkový výnos dosiahli investície do akcií (napr. americké akcie za posledných 30 rokov dokázali prvotný vklad zhodnotiť viac ako 10 krát), súčasne ale ich hodnota počas rokov najviac kolísala. Dlhopisy naproti tomu toľko nekolísali, ale tiež je celkové zhodnotenie nižšie. Celkovo od roku 1990 potom mali najnižšiu výkonnosť európske akcie.

To je však iba pohľad na celkové tridsaťročné obdobie. Poďme teraz preskúmať rôzne dlhé investície uskutočnené v jednotlivé roky.

Nasledujúce grafy, hoci sa môžu zdať na prvý pohľad trochu zložité, ukazujú zaujímavé porovnanie hypotetickej investície 100 eur do 6 nami vybraných tried aktív na obdobie 1, 5, 10 a 15 rokov. Pre každý počiatočný rok investície je potom vynesená hodnota, akú by vložená sto eurovka mala, ak by investícia trvala po uvedené obdobie. Vždy je uvažovaná investícia vykonaná na začiatku daného roka.

https://datawrapper.dwcdn.net/12DmY/1/
https://datawrapper.dwcdn.net/hISN2/1/
https://datawrapper.dwcdn.net/quzVI/1/
https://datawrapper.dwcdn.net/Ze9rb/1/

Podľa toho, v aký rok a na ako dlho boli peniaze zainvestované, líšia sa aj výsledné výnosy. Vidíme však niekoľko dôležitých poznatkov:

  • Riziko, že bude investícia stratová sa s rastúcou dĺžkou investovania výrazne znižuje. Zatiaľ čo pri jednoročnej a päťročnej investícii by sme pre rôzne triedy aktív našli mnoho rokov, v ktorých by investor skončil so svojou investíciou v strate, na pätnásťročnom horizonte už bola väčšina modelových investícií ziskových. V nepatrnej strate sa v prípade tohto horizontu nachádzajú iba európske akcie a akcie rozvojových krajín.
  • Historicky nájdeme mnoho období, kedy výkonnosť dlhopisov alebo zlata prekonala výkonnosť akcií. To, že dosahujú akcie dlhodobo najvyššieho zhodnotenia neznamená, že to tak je aj pre každý jednotlivý rok. Napríklad v čase finančnej krízy v roku 2008, keď akcie prepadli za rok aj o 50 %, rýchlo rástla cena zlata a darilo sa aj dlhopisom. Desaťročná investícia do zlata začatá napríklad medzi rokmi 2000-2002 bola tak kvôli kríze doslova „zlatou baňou“ – vložená stovka sa späťnásobila. Kto však v roku 2000 mohol finančnú krízu tušiť, však?
  • S dlhším horizontom sa celkové priemerné zhodnotenie našich tried aktív posúva stále vyššie. Zatiaľ čo pri ročnej investícii mohol investor čakať, že z vloženej stovky bude s najväčšou pravdepodobnosťou niečo medzi 90 – 120 eurami, pri horizonte 10 rokov sa už priemer pohyboval najčastejšie medzi 200-240 eurami.

Posledný poznatok je obzvlášť dôležitý, pretože na jeho základe je postavený celý princíp diverzifikácie. O tej sa viac detailov a matematických základov dočítate napríklad v tomto článku. Tu si však skôr ukážeme jej praktický význam na našich skúmaných triedach aktív a reálnych dátach za posledných 32 rokov.

Ak by sme totiž na začiatku každého roka neinvestovali do jednotlivých tried aktív, ale našu stovku rovnomerne rozložili medzi všetkých 6 tried, celkové výsledky by sa výrazne stabilizovali.

https://datawrapper.dwcdn.net/WPp13/2/
https://datawrapper.dwcdn.net/i9dpT/1/
https://datawrapper.dwcdn.net/9K4EE/1/
https://datawrapper.dwcdn.net/D5aZK/1/

Výnosy takto diverzifikovaného portfólia by v priebehu rokov oveľa menej kolísali. Jednoročná investícia do takého portfólia by sa od roku 1990 dostala do straty síce 8-krát – najhoršie však dopadla so stratou len 14 % v roku 2008 za krízy, keď sa napríklad americké akcie prepadli o 37 %.

Súčasne napríklad už pri investícii trvajúcej 5 rokov by sa od roku 1990 nenašiel žiadny rok, od ktorého by investícia do modelového diverzifikovaného portfólia skončila v strate. „Najhoršie“ by dopadla tá, ktorá začala v roku 1998 – jej celkový výnos by bol 13 %, čo zodpovedá ročnému zhodnoteniu cca 2,5 %.

A pre zaujímavosť – pri investícii na 15 rokov bol v skúmanom období iba 1 rok, od ktorého by sa hodnota investovanej stokoruny nezdvojnásobila. Tá istá investícia by ale vzrástla minimálne o 60 %.

Ako ukazuje aj tento graf vyššie, diverzifikácia naprieč triedami aktív zmierňuje kolísanie hodnoty a stabilizuje výnosy. Rozmedzie, v ktorom sa priemerné ročné zhodnotenia pohybujú, sa s rastúcou dobou investície stále viac zužuje. Stenčuje sa teda variabilita výsledkov, ktoré môže investor od svojej investície očakávať.

Ak bol od roku 1990 anualizovaný výnos jednoročnej investície do diverzifikovaného portfólia v rozmedzí od -20 do +26 %, pri investícii na 15 rokov sa už ustálil na úzkom rozmedzí od +3 do +8 % ročne.

Anualizované výnosy modelového portfólia rovnomerne váženého medzi našich 6 skúmaných tried aktív potom zhŕňa nasledujúcu tabuľku.

Aké sú teda 3 základné rady, aby ste pri investovaní neprerobili?

  • Investujte do široko diverzifikovaného portfólia. Neinvestujte len do jednej triedy aktív (alebo napríklad dokonca len jedinej akcie, dlhopisu, fondu…), ale naopak sa snažte svoju investíciu rozmiestniť do niekoľkých rôznych tried aktív súčasne. Majte portfólio zložené z akcií rôznych geografických oblastí, dlhopisov od rôznych vydavateľov a doplňte ho napr. aj o komoditu ako je zlato. Každý majetok sa chová trochu inak a ich spojením zvyšujete svoje šance na úspešnú investíciu.
    Ak investujete s Portu, toto riešiť nemusíte, pretože naše portfóliá sme pre vás už diverzifikovali, aby ste sa tým vy zaoberať nemuseli.
  • Myslite dlhodobo. Skôr než snažiť sa načasovať tú správnu chvíľu nákupu skúste premýšľať, ako môžete svoje peniaze zainvestovať na čo najdlhšiu dobu. Ako sme videli vyššie, čím dlhší je investičný horizont, tým viac sa stabilizujú ročné výnosy – bez ohľadu na dobu, kedy bolo zainvestované.
  • Krátkodobý prepad berte ako príležitosť na lacnejší nákup. Aj široko diverzifikované portfóliá majú občas obdobie, keď ich hodnota klesá – to je v investovaní bežné, ceny aktív rastú aj klesajú. Ak nechcete na svojej investícii prerobiť, nevyberajte z nej peniaze v čase takého zakolísania. Naopak vnímajte pokles cien, ako zľavy v obchodoch – máte možnosť nakúpiť aktíva lacnejšie a po náraste ich hodnoty späť tak zarobiť celkovo viac.

Tak na nič nečakajte a začnite do diverzifikovaného portfólia investovať jednoducho čo najskôr – napríklad rovno hneď, registráciou na Portu.

Dáta: Bloomberg; výpočty Portu, uvedené príklady a výpočty slúžia na ilustratívne účely, transakčné a iné náklady nie sú uvažované

Ako reprezentanti vybraných tried aktív sú použité nasledujúce indexy:
Akcie rozvojových krajín – MSCI Emerging Markets Index
Americké akcie – S&P 500
Korporátne dlhopisy – Bloomberg Barclays US Corporate Index
Vládne dlhopisy – Bloomberg Barclays US Treasury Index
Európske akcie – EUROSTOXX 50
Zlato – LBMA Gold

____________________________________

Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?

– Článok nie je investičným odporúčaním

– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov

– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

– Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch

– Nie ste si istí, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás vhodné napríklad tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané

S Portu dane neplatíte

S Portu sa daní obávať nemusíte

Investovanie má byť jednoduché, efektívne a bezstarostné. Presne také ho v Portu robíme. Naše portfóliá sú optimalizované tak,

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.

S Portu dane neplatíte

S Portu sa daní obávať nemusíte

Investovanie má byť jednoduché, efektívne a bezstarostné. Presne také ho v Portu robíme. Naše portfóliá sú optimalizované tak,

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.