Vyhľadať
Close this search box.

Boom zodpovedného ESG investovania neutícha, práve naopak

[:cs]ESG udržitelné investování SK[:]

Portu v decembri minulého roka spustilo Zodpovedné portfóliá, ktoré sa v priebehu mesiaca v počte novo založených vyrovnali tradičným portfóliám. Tento fakt poukazuje na veľký záujem ľudí o spoločenskú zodpovednosť aj vo svete investovania. Od spustenia bolo v Portu založených viac než 1 500 zodpovedných portfólií s celkovým objemom vkladov nad 830-tisíc eur. Aj v roku 2023 sa očakáva, že záujem o udržateľné investície bude rásť.

Zodpovedné portfóliá Portu cielia na splnenie prísnych kritérií v oblasti ESG a spoločenskej zodpovednosti. Sú v nich zahrnuté cenné papiere firiem, ktoré sú lídrami z pohľadu ratingu v oblasti životného prostredia, rešpektovania sociálnych hodnôt a zodpovedného riadenia. Ide o spoločnosti s nižšou uhlíkovou stopou, ktoré naviac nepodnikajú v kontroverzných sektoroch ako je napríklad ťažba uhlia, tabak či zbrojársky priemysel.

esg_jednotliva temata-sk

Dokonalá diverzifikácia a svetovo známe firmy

Mieru udržateľnosti Zodpovedných vs tradičných portfólií vyhodnocuje Portu na základe deviatich ESG kritérií. Spoločnosti v Zodpovedných portfóliách majú v priemere o tretinu lepší ESG rating, o polovicu nižšiu uhlíkovú stopu a takmer nulový podiel príjmov generovaných z fosílnych zdrojov.

Zodpovedné portfóliá však stále stavajú na princípe dlhodobého pasívneho investovania a širokej diverzifikácie ako naprieč regiónmi tak aj sektormi podnikania. Napríklad, plne akciové Zodpovedné portfólio je zložené z akcií viac než 2 000 firiem, medzi ktoré patria spoločnosti ako Nvidia, Microsoft alebo Walt Disney, z európskych Novo Nordisk, ASML či Allianz.

ESG-graf-SK

Historická výnosnosť ESG portfólií prekonáva tie tradičné

Medzi investormi často panujú predsudky, že spoločenská zodpovednosť ide na úkor výnosu. Existuje však veľké množstvo štúdií, ktoré hovoria o opaku. Rovnako to dokazujú aj Portu Zodpovedné portfóliá. Za posledných desať rokov prekonala ich historická ročná výkonnosť výnosy tradičných Portu portfólií v priemere o viac než 1 %.

Zodpovedné portfóliá zahŕňajú firmy, ktoré k podnikaniu pristupujú udržateľne, dokážu riziká nielen lepšie riadiť, ale im aj predchádzať. To im dáva konkurenčnú výhodu voči spoločnostiam, ktoré tieto témy neriešia. Aj investície do takýchto firiem sú potom odolnejšie voči globálnym výzvam a môžu byť dlhodobo udržateľnejšie. Dokazujú to aj štúdie, ktoré potvrdzujú, že firmy s efektívnejším ESG manažmentom majú lepšie výsledky než trhový benchmark.

V roku 2025 môže byť v ESG tretina spravovaného majetku

Napriek pre ESG náročnému roku zaznamenali ESG ETF fondy v roku 2022 príliv 51 miliárd eur. Prekonali tak množstvo peňazí, ktoré investori vložili do tradičných ETF. Na starom kontinente tak ľudia v priebehu vlaňajška vložili do udržateľných ETF 65 % z celkového objemu prostriedkov investovaných do burzovo obchodovaných fondov.

Aj v roku 2023 sa očakáva, že záujem o udržateľné investície bude ďalej rásť. Napríklad, 81 % inštitucionálnych investorov v USA plánuje v najbližších dvoch rokoch zvýšiť množstvo peňazí, ktoré investujú do ESG produktov. V Európe, ktorá je lídrom v oblasti ESG investícií, je tento podiel ešte vyšší – v pláne to má až 84 % investorov.

S rastúcou obľubou udržateľných investícií rastie aj tlak na ich transparentnosť a zamedzenie tzv. greenwashingu. Napomáhajú tomu európske regulácie ako je Taxonómia EÚ a nariadenie SFDR. Vyššiu dostupnosť a kvalitu firemných dát by mal priniesť aj tzv. nefinančný reporting, ktorý je veľkou témou aj v Ázii.

Aj napriek vysokým nákladom, ktoré so sebou zavádzané regulácie prinášajú, je zvýšenie dôvery investorov v udržateľné finančné produkty neodmysliteľným predpokladom pre presun prostriedkov do udržateľných projektov. Podľa odhadov bude množstvo peňazí v ESG finančných produktoch stále rásť a v roku 2025 by tieto typy investícií mohli mať pod správou 50 biliónov dolárov. Teda tretinu celkového objemu globálne spravovaných prostriedkov.

Čo si z dnešného článku odniesť?

Zodpovedné investovanie je nadstavbou investovania klasického – nenahrádza tradičnú finančnú analýzu, ale dopĺňa a rozširuje ju. Do dnešnej doby bolo hlavným cieľom spoločností vytvárať zisk, ale ESG sa snaží podporovať firmy, ktoré majú aj iné ciele, a to najmä v sociálnej oblasti a oblasti životného prostredia.

Ľudia si často udržateľné investovanie spájajú so zníženými výnosmi, ale tento mýtus vyvracia mnoho štúdií a aj naše Zodpovedné portfóliá samé. Všetci sa tak môžeme rozhodnúť, či chceme investovať do firiem, ktoré sa zasadzujú o to byť lepšími. A ak sa o udržateľnosť snažíme v bežnom živote, prečo tiež nezhodnocovať svoje peniaze v súlade s našimi presvedčeniami?[:sk]Portu v decembri minulého roka spustilo Zodpovedné portfóliá, ktoré sa v priebehu mesiaca v počte novozaložených vyrovnali tradičným portfóliám. Tento fakt poukazuje na veľký záujem ľudí o spoločenskú zodpovednosť aj vo svete investovania. Od spustenia bolo v Portu založených viac než 1 500 zodpovedných portfólií s celkovým objemom vkladov nad 830-tisíc eur. Aj v roku 2023 sa očakáva, že záujem o udržateľné investície bude rásť.

Zodpovedné portfóliá Portu cielia na splnenie prísnych kritérií v oblasti ESG a spoločenskej zodpovednosti. Sú v nich zahrnuté cenné papiere firiem, ktoré sú lídrami z pohľadu ratingu v oblasti životného prostredia, rešpektovania sociálnych hodnôt a zodpovedného riadenia. Ide o spoločnosti s nižšou uhlíkovou stopou, ktoré naviac nepodnikajú v kontroverzných sektoroch ako je napríklad ťažba uhlia, tabak či zbrojársky priemysel.

esg_jednotliva temata-sk

Dokonalá diverzifikácia a svetovo známe firmy

Mieru udržateľnosti Zodpovedných vs tradičných portfólií vyhodnocuje Portu na základe deviatich ESG kritérií. Spoločnosti v Zodpovedných portfóliách majú v priemere o tretinu lepší ESG rating, o polovicu nižšiu uhlíkovú stopu a takmer nulový podiel príjmov generovaných z fosílnych zdrojov.

Zodpovedné portfóliá však stále stavajú na princípe dlhodobého pasívneho investovania a širokej diverzifikácie ako naprieč regiónmi tak aj sektormi podnikania. Napríklad, plne akciové Zodpovedné portfólio je zložené z akcií viac než 2 000 firiem, medzi ktoré patria spoločnosti ako Nvidia, Microsoft alebo Walt Disney, z európskych Novo Nordisk, ASML či Allianz.

ESG-graf-SK

Historická výnosnosť ESG portfólií prekonáva tie tradičné

Medzi investormi často panujú predsudky, že spoločenská zodpovednosť ide na úkor výnosu. Existuje však veľké množstvo štúdií, ktoré hovoria o opaku. Rovnako to dokazujú aj Portu Zodpovedné portfóliá. Za posledných desať rokov prekonala ich historická ročná výkonnosť výnosy tradičných Portu portfólií v priemere o viac než 1 %.

Zodpovedné portfóliá zahŕňajú firmy, ktoré k podnikaniu pristupujú udržateľne, dokážu riziká nielen lepšie riadiť, ale im aj predchádzať. To im dáva konkurenčnú výhodu voči spoločnostiam, ktoré tieto témy neriešia. Aj investície do takýchto firiem sú potom odolnejšie voči globálnym výzvam a môžu byť dlhodobo udržateľnejšie. Dokazujú to aj štúdie, ktoré potvrdzujú, že firmy s efektívnejším ESG manažmentom majú lepšie výsledky než trhový benchmark.

V roku 2025 môže byť v ESG tretina spravovaného majetku

Napriek pre ESG náročnému roku zaznamenali ESG ETF fondy v roku 2022 príliv 51 miliárd eur. Prekonali tak množstvo peňazí, ktoré investori vložili do tradičných ETF. Na starom kontinente tak ľudia v priebehu vlaňajška vložili do udržateľných ETF 65 % z celkového objemu prostriedkov investovaných do burzovo obchodovaných fondov.

Aj v roku 2023 sa očakáva, že záujem o udržateľné investície bude ďalej rásť. Napríklad, 81 % inštitucionálnych investorov v USA plánuje v najbližších dvoch rokoch zvýšiť množstvo peňazí, ktoré investujú do ESG produktov. V Európe, ktorá je lídrom v oblasti ESG investícií, je tento podiel ešte vyšší – v pláne to má až 84 % investorov.

S rastúcou obľubou udržateľných investícií rastie aj tlak na ich transparentnosť a zamedzenie tzv. greenwashingu. Napomáhajú tomu európske regulácie ako je Taxonómia EÚ a nariadenie SFDR. Vyššiu dostupnosť a kvalitu firemných dát by mal priniesť aj tzv. nefinančný reporting, ktorý je veľkou témou aj v Ázii.

Aj napriek vysokým nákladom, ktoré so sebou zavádzané regulácie prinášajú, je zvýšenie dôvery investorov v udržateľné finančné produkty neodmysliteľným predpokladom pre presun prostriedkov do udržateľných projektov. Podľa odhadov bude množstvo peňazí v ESG finančných produktoch stále rásť a v roku 2025 by tieto typy investícií mohli mať pod správou 50 biliónov dolárov. Teda tretinu celkového objemu globálne spravovaných prostriedkov.

Čo si z dnešného článku odniesť?

Zodpovedné investovanie je nadstavbou investovania klasického – nenahrádza tradičnú finančnú analýzu, ale dopĺňa a rozširuje ju. Do dnešnej doby bolo hlavným cieľom spoločností vytvárať zisk, ale ESG sa snaží podporovať firmy, ktoré majú aj iné ciele, a to najmä v sociálnej oblasti a oblasti životného prostredia.

Ľudia si často udržateľné investovanie spájajú so zníženými výnosmi, ale tento mýtus vyvracia mnoho štúdií a aj naše Zodpovedné portfóliá samé. Všetci sa tak môžeme rozhodnúť, či chceme investovať do firiem, ktoré sa zasadzujú o to byť lepšími. A ak sa o udržateľnosť snažíme v bežnom živote, prečo tiež nezhodnocovať svoje peniaze v súlade s našimi presvedčeniami?

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané