Vyhľadať
Close this search box.

Nový sadzobník Portu je jednoduchší a umožňuje investovať lacnejšie

Zjednodušený sadzobník Portu.sk

V Portu sme v marci prekročili míľnik 1,2 miliárd eur pod správou, a to vďaka dôvere našich dlhoročných aj nových investorov. S vašou podporou môžeme ďalej zlepšovať naše služby a lepšie ich prispôsobovať vašim potrebám. Preto teraz pristupujeme k strategickým úpravám sadzobníka poplatkov, ktoré zdôrazňujú naše odhodlanie budovať s klientmi vzájomne prospešné partnerstvo a dlhodobé investovanie na našej platforme ďalej zefektívňovať a zjednodušovať. V tomto článku predstavujeme novinky v poplatkovej štruktúre, ktoré nadobudnú účinnosť 1. mája 2024.

Čo sa mení?

Stratégia jednotne za maximálne 1 % ročne vrátane DPH

V súlade s naším záväzkom k transparentnosti a jednoduchosti zjednocujeme cenu pri produkte Stratégie. Novo zavádzame jednotný základný ročný poplatok v rovnakej výške ako pri produkte Portfóliá, a to 1 %. Dochádza tým k zjednoteniu predchádzajúcich cenových plánov Štandard, Plus a Premium do jedného. Táto zmena umožní všetkým investorom s vlastnými stratégiami plne využívať všetky funkcionality dostupné doteraz len v pláne Premium, bez obmedzení, navyše výrazne lacnejšie ako predtým.

Odteraz už nie je nutné sledovať počet stratégií a inštrumentov v rámci klientskeho účtu. Táto výhoda, pôvodne vyhradená iba klientom s plánom Premium, je teraz dostupná pre všetkých. Veríme, že tieto zmeny prispejú k ešte efektívnejšiemu investovaniu pre našich klientov, ktorí si želajú zostaviť investičnú stratégiu z ETF a akcií podľa svojich potrieb.

Rastúca investícia = klesajúci poplatok 

Pre klientov, ktorí s nami investujú dlhodobo a ich investície v čase rastú, robíme novo investovanie na Portu ešte výhodnejšie. Pri produktoch Portfóliá, Stratégie a Crypto totiž zavádzame nový systém objemových pásiem, v rámci ktorých znižujeme poplatky pre klientov s vyššou hodnotou majetku zainvestovaného súhrnne v týchto produktoch (viď tabuľka nižšie).

Daná sadzba správcovského poplatku sa vzťahuje na celý objem majetku zainvestovaného v produktoch Portfólia, Stratégie a Crypto, a to bez ohľadu na to, či je investícia vedená v rámci eurového alebo korunového účtu. V prípade korunového účtu je na účely určenia sadzby poplatku hodnota korunových investícií jednoducho prepočítaná denným kurzom ČNB.

Pre firemné účty sa objem majetku v produktoch Portfóliá, Stratégie a Crypto počíta oddelene od osobného korunového a eurového účtu, a konečná sadzba správcovského poplatku je tak v rámci tohto účtu určená samostatne.

S novými sadzbami správcovského poplatku sú zlučiteľné ďalšie zľavy. V rámci Programu pre dlhodobých investorov si tak môžu naši investori poplatok ďalej znižovať (viď tabuľka nižšie) – napríklad investor s celkovým objemom majetku 80 tisíc eur v produktoch Portfóliá, Stratégia a Crypto získa k správcovskému poplatku 0,6 % p.a. dodatočnú zľavu 40 %, ak využije fixáciu na 15 rokov. Ročne tak za správu investícií v týchto produktoch zaplatí iba 0,36 %. Rovnako pripomíname, že naďalej poskytujeme tri mesiace investovania zadarmo pre našich investorov za každého priateľa, ktorého k nám pozvú.

Čo zostáva bez zmeny?

Všetky benefity, ktoré boli už predtým zahrnuté v správcovskom poplatku, zostávajú pre našich investorov zachované aj naďalej. Neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky za nákup a predaj cenných papierov, vstupné ani výstupné poplatky, poplatky za konverziu mien, úschovu cenných papierov, rebalansovanie, ani poplatky z nadvýnosov (výkonnostné poplatky).

Poplatok Investičnej rezervy zostáva na nízkych 0,25 % p.a. (nehľadiac na objem prostriedkov). Investície na detských účtoch aj naďalej spravujeme iba za 0,25 % ročne.

Pri korunovom i eurovom účte platí, že hodnota spravovaného majetku v Investičnej rezerve a v rámci detských a firemných účtov nie je pripočítaná k objemu majetku v produktoch Portfóliá, Stratégie a Crypto na účely určenia sadzby poplatkov týchto produktov.

Ilustračný príklad 

Poďme si nové zmeny zhrnúť na ukážkovom príklade.

Tomáš je naším dlhoročným investorom a má u nás nasledujúce investície:

Aké sadzby správcovského poplatku za jednotlivé investície v Portu Tomáš platí?

Najprv sčítaním objemu majetku v produktoch Portfóliá, Stratégie a Crypto zistíme, do akého objemového pásma v rámci týchto produktov patrí:

25 311 + 6 705 + 6 137 + 2 968 + 215 = 41 336 €

Za správu majetku v týchto investíciách teda Tomáš platí poplatok v rámci objemového pásma 40–200 tis. Eur, tj. 0,6 % ročne. Pri Portfóliu „Na dom“ navyše Tomáš využíva Zľavu pre dlhodobých investorov a má nastavenú fixáciu na 15 rokov. Čerpá tak dodatočnú zľavu 40 % a výsledný poplatok u tohto Portfólia je 0,36 % p.a. Podobne je to u Stratégie „Technologický pokrok”, kde vďaka fixácii na 5 rokov a dodatočnej zľave 20 % je finálny ročný poplatok 0,48 % z hodnoty tejto investície.

Zostávajúce investície v Investičnej rezerve a na detskom účte sú spoplatnené pôvodnými sadzbami bez zmeny.

Kde nájdem nové zmeny?

Všetky kľúčové zmeny sme vám zhrnuli v tomto článku, ale keby vás zaujímalo viac, presné fungovanie nájdete v novom Sadzobníku a v rozšírených Obchodných podmienkach. Od 1. 5. nájdete všetko v sekcii Zmluvná dokumentácia.

Webinár

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané