Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.

Peniaze odkladajú deťom tri štvrtiny rodičov, iba necelých desať percent tak neplánuje robiť ani v budúcnosti. Vyplýva to z prieskumu pre našu online investičnú platformu Portu. Zber dát bol realizovaný prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos na vzorke 544 respondentov, ktorí žijú v domácnosti s dieťaťom do 18 rokov vrátane

Najčastejšie do 60 eur

Pokiaľ ide o sumu, najviac opýtaných (83,5 % z tých, čo deťom šetria) uviedlo, že v priemere na jedno dieťa odkladajú do 60 eur mesačne. Viac ako 120 eur dokáže dieťaťu ušetriť iba necelých 5 % respondentov.  Väčšina dospelých (56,6 %) nemá pritom určený cieľ, na ktorý deťom odkladajú. Necelých 30 % im šetrí na osamostatnenie sa v dospelosti, necelá štvrtina na vzdelanie, 19 % uviedlo, že cieľom je bývanie.  

Menej pozitívne výsledky ukázal prieskum pri otázke, akým spôsobom dospelí peniaze detí zhodnocujú.  Najpoužívanejším nástrojom sú totiž sporiace účty, populárne sú aj bežné bankové kontá. Prvé menované boli pritom v období nízkych úrokov zhodnocované na úrovni blízkej nule, druhé sú na nej dodnes.

Práve pre ich slabý výnos sú tieto produkty na zhodnocovanie peňazí pre deti nevhodné. Mladí ľudia totiž môžu ťažiť z dlhodobého zhodnocovania financií, na ktoré je vhodnejšie investovanie. Pretože práve dlhodobosť a pravidelnosť je najlepším zabezpečením investície pred výkyvmi finančných trhov a má najväčší potenciál zvýšiť očakávaný výnos.

Napríklad, pri investovaní 60 eur po dobu 18 rokov prostredníctvom Portu môže mať dieťa na účte v neutrálnom scenári takmer 26-tisíc eur, pri negatívnom 11-tisíc, pri pozitívnom vyše 57-tisíc. Využiť pri tom môže aj detský účet so zvýhodneným poplatkom iba 0,25 % ročne. Navyše, keďže investície smerujú do ETF fondov, ich výnosy sú po roku oslobodené aj od dane z príjmov.

Čo s rizikom?

Aj pri investovaní peňazí pre deti platí, že finančné trhy žiaden výnos negarantujú. Riziko straty nikdy nie je nulové, aj keď s dĺžkou investičného horizontu zásadne klesá.

Chrániť úspory pred výkyvmi trhov sa dá nielen dlhodobosťou investovania, ale aj presunom peňazí v dobe pred ich použitím do menej rizikových aktív. Napríklad, ak viem, že v 19 rokoch bude moje dieťa potrebovať peniaze na zaplatenie si školného v zahraničí, môžem ich v 17 rokoch presunúť do konzervatívnych fondov. Využiť sa dá aj produkt typu Investičná rezerva, ktorý je aktuálne naviazaný na úrokové sadzby Európskej centrálnej banky a žiadnym výrazným výkyvom teda nepodlieha.

Aj tu však platí pravidlo, že predávať treba draho a nakupovať lacno. Na presun peňazí je vhodné zvoliť čas, keď trhy rastú a sú v čo najväčšom pluse, nie vtedy, keď klesajú. Bez ohľadu na zvolenú stratégiu treba pamätať na to, že nechať peniaze na nízko úročenom bankovom účte sa nemusí oplatiť, keďže významnú časť úspor pohltí inflácia.


  • Článok nie je investičným odporúčaním
  • Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
  • Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
  • Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch
  • Nie ste si istí, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás vhodné napríklad tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané