Predstavenie spoločnosti BlackRock: V srdci finančného sveta

V našom seriáli predstavovania spoločností, ktorých akcie ponúkame v rámci našich vlastných stratégii, sme sa tentoraz pozreli na spoločnosť BlackRock. Tá leží priamo v srdci finančného sveta.

Príbeh o raste, inováciách a stratégii

BlackRock, americká investičná spoločnosť, je dnes najväčším správcom aktív na svete. Jej príbeh sa ale začal písať pred 35 rokmi, keď bola založená Laurencem Finkom, Robertom Kapitom a Susan Wagnerovou. Pôvodne začali ako divízia Blackstone Group, ale v roku 1994 sa osamostatnila.

Po svojom osamostatnení sa BlackRock začal špecializovať na správu aktív. Postupne získaval dôveru klientov a rýchlo rástol. Jeho schopnosť ponúknuť indexové fondy (ETF) sa stala jednou z jeho silných stránok.

V roku 2009 BlackRock kúpil divíziu Barclays Global Investors za približne 13,5 miliardy USD. Táto akvizícia výrazne zvýšila rozsah spoločnosti a stala sa kľúčovým momentom v jej histórii a BlackRock sa stal najväčším správcom aktív na svete.

V ďalších rokoch sa BlackRock stal dominantnou silou na trhu so svojimi ETF fondami iShares a firma ťažila z nastupujúceho trendu pasívneho investovania. V priebehu času sa BlackRock aktívne angažoval v oblasti udržateľného investovania a začala zdôrazňovať environmentálne, sociálne a správne riadenie (ESG) vo svojich investičných stratégiách.

Postupne sa tak z BlackRocku stal nielen najväčší správca aktív na svete, ale aj jeden z najvýznamnejších hráčov na globálnych finančných trhoch.

Biznis model

BlackRock sa špecializuje na správu investičných fondov a aktív pre rôzne typy klientov, vrátane inštitucionálnych investorov, korporácií, vlád a jednotlivcov. Spoločnosť ponúka široký rad investičných produktov a služieb, vrátane indexových fondov (ETF), aktívne riadených fondov, dôchodkového spravovania, alternatívnych investícií a ďalších.

Jej najznámejším produktom sú indexové fondy iShares, ktoré sú populárne medzi investormi, pretože umožňujú diverzifikáciu portfólia za relatívne nízke náklady. Spomínané ETF fondy, ktoré sú dnes vlajkovou loďou spoločnosti, využíva celosvetovo až 40 miliónov ľudí. BlackRock má v ponuke viac ako 1 300 ETF, ktorým sprostredkováva možnosť lacného pasívneho investovania.

BlackRock má tiež významný vplyv na svetové finančné trhy, pretože je jedným z najväčších akcionárov mnohých veľkých spoločností a má významný hlas vo verejných diskusiách o investičných stratégiách, udržateľnosti a riadení rizika.

Ako je na tom BlackRock dnes?

Pri pohľade na vývoj finančnej výkonnosti BlackRocku je evidentné, že to, ako sa firme darí, závisí od nálady na akciových trhoch. Po finančnej kríze, ktorá prepukla v roku 2008 a zlá nálada pretrvávala aj v roku 2009, sa v roku 2010 mierny optimizmus investorom vrátil. Odzrkadlilo sa to aj na číslach BlackRocku. Jeho príjmy vzrástli medziročne o 83 % a čistý zisk dokonca o 135 %.

Býčí trh následne pokračoval s krátkou pandemickou prestávkou až do minulého roku a tak sa darilo aj BlackRocku, ktorého príjmy sa medzi rokmi 2011 a 2021 zvýšili viac ako dvojnásobne na necelých 20 miliárd USD. Čistý zisk stúpol v rovnakom období až o 148 % na 5,9 miliardy USD.

S príchodom minuloročnej vysokej inflácie a následným rozhodnutím centrálnych bánk zvyšovať úrokové sadzby, sa začala znižovať aj globálna hospodárska aktivita. Akciovým ani dlhopisovým trhom sa tak prestalo dariť a rovnako tak aj BlackRocku. Výsledkom je pokles tržieb o 8 % a zisku o 12 %.

S opätovným oživením akciových trhov sa ale dá predpokladať, že sa bude dariť aj firme BlackRock. Tá má v súčasnosti výsostné postavenie na trhu, pretože spravuje až 9,1 bilióna USD. Najväčšiu časť tvoria aktíva v rámci wealth manažmentu, následne penzijné plány a aktíva poisťovní.

Dobrá finančná výkonnosť sa odráža aj na vývoji akcií BlackRock. Tie svojim výnosom dokonca prekonávajú index S&P 500, keď od roku 2015 vzrástli o 116 %, zatiaľ čo index o 89,5 %.

Konkurenčná výhoda a silné stránky

Spoločnosť BlackRock má niekoľko silných stránok a konkurenčných výhod, ktoré ju robia jedným z najväčších a najúspešnejších hráčov v globálnom finančnom priemysle:

  1. Veľkosť a rozsah aktív: BlackRock spravuje obrovský objem investícií pre svojich klientov. Jeho veľkosť a globálny dosah mu umožňujú dosiahnuť výhodné podmienky pri nákupoch cenných papierov a diverzifikovať portfóliá, čo znižuje riziko pre investorov.
  2. Široký sortiment produktov: Spoločnosť BlackRock ponúka široký rad investičných produktov a riešení, vrátane indexových fondov (ETF), aktívne riadených fondov, alternatívnych investícií, dôchodkového sporenia a ďalších. Táto rôznorodosť umožňuje klientom získať prístup k rôznym triedam aktív a investičným stratégiám.
  3. Technologické inovácie: BlackRock investuje do pokročilých technologických riešení a analytiky, aby lepšie spravoval aktíva a poskytoval klientom hodnotné informácie. Jeho technologický potenciál mu dáva výhodu pri riadení rizika a identifikácii príležitostí.
  4. Vplyv na trhy: Vzhľadom na svoju veľkosť a pozíciu je BlackRock jedným z najvýznamnejších hráčov na svetových finančných trhoch. Má významný vplyv na ceny cenných papierov a môže ovplyvniť spoločnosti, v ktorých je veľkým akcionárom.
  5. Kompetentný manažment: BlackRock zamestnáva širokú škálu skúsených a kvalifikovaných investičných profesionálov, ktorí majú prístup k výnimočnej analytike a zdrojom. Tento talent je kľúčový pre úspešné riadenie investičných portfólií.
  6. Angažovanosť v udržateľnosti: BlackRock sa aktívne angažuje v oblasti udržateľného investovania a podporuje environmentálne, sociálne a správne riadenie (ESG) v investičných stratégiách. Toto angažovanie zodpovedá narastajúcej poptávke investorov po udržateľných investičných riešeniach.

Tieto konkurenčné výhody spoločnosti BlackRock ju robia významným hráčom v oblasti správy aktív a investičných služieb na celosvetovej úrovni. Napriek tomu, že ide o jedného z najväčších hráčov vo finančnom priemysle, firma je schopná rýchlo reagovať na nové trendy, o ktoré investori prejavujú záujem. Príkladom sú ESG štandardy, ale aj záujem o kryptomeny. V júni BlackRock požiadal o povolenie zriadiť bitcoinový burzovo obchodovaný fond (ETF)

Investorov môže na spoločnosti lákať aj jej dividendová politika. BlackRock zvyšuje svoju dividendu už 20 rokov v rade, pričom priemerný ročný rast dividendy dosahuje až 17 %. Aktuálne ponúkajú akcie BlackRocku dividendový výnos na úrovni 3,11 %.

Riziká a slabé stránky

Hoci spoločnosť BlackRock patrí medzi popredných hráčov v oblasti správy aktív, má aj niektoré slabé stránky a oblasti, v ktorých môže zaostávať za konkurenciou:

  1. Regulácia: Spoločnosť BlackRock je pod dohľadom regulátorov, a keďže má veľký vplyv na finančné trhy, je vystavená vysokým regulačným požiadavkám. Zmeny v regulačnom prostredí môžu mať významný vplyv na jej prevádzku a ziskovosť.
  2. Konkurencia: Finančný priemysel je veľmi konkurenčný, a BlackRock čelí konkurencii od iných veľkých správcov aktív, ako aj od menších a špecializovaných spoločností. Táto konkurencia môže viesť k tlaku na snižovanie poplatkov a zvýšeniu nárokov na kvalitu služieb.
  3. Závislosť od trhových podmienok: Výkonnosť BlackRock je veľmi závislá od stavu finančných trhov. Pokles trhov môže viesť k poklesu hodnoty aktív pod správou a teda aj k menším príjmom a ziskom.

Záver

BlackRock ponúka investorom diverzifikáciu a stabilitu. V podstate sa dá povedať, že ak očakávate, že sa bude dariť finančným trhom, bude sa dariť aj akciám BlackRock.

____________________________________

Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?

– Článok nie je investičným odporúčaním

– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov

– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

– Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch

– Nie ste si istí, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás vhodné napríklad tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané