Vplyv zvyšovania sadzieb na ekonomiku a akciový trh. Ako sa zachovať?

Niektorí tvrdia, že vyššie úrokové sadzby budú z krátkodobého hľadiska tlačiť akcie dole, ale nakoniec povedú k hospodárskemu rozmachu. Iní sa obávajú, že zvyšovanie sadzieb uvrhne ekonomiku do recesie a v najhoršom prípade aj do krachu akciového trhu. Poďme si prejsť, aký vplyv má vyšší úrok na ekonomiku a akciový trh a čo môžete ako investor urobiť, aby ste obmedzili svoje potenciálne straty.

Centrálne banky stanovujú tzv. základnú úrokovú sadzbu, za ktorú si od nej komerčné banky požičiavajú peniaze. V USA túto zodpovednosť preberá Federálny rezervný systém (Fed). Pre štáty eurozóny potom určuje úrokovú sadzbu Európska centrálna banka (ECB). Komerčné banky a ich sadzby pre klientov sa potom od týchto sadzieb odvíjajú pri požičiavaní ďalších prostriedkov.

Prečo sa vlastne zvyšuje?

Keby sme žili v ideálnom svete, tak by sa inflácia konštantne pohybovala medzi 2 až 3 %. Pri tomto tempe rastie ekonomika zdravým tempom, ľudia pracujú a mzdy rastú. Svet však nie je dokonalý a kvôli mnohým vonkajším vplyvom máme infláciu tam, kde ju máme. A to je ten dôvod.

Problém skrátka nastáva, keď inflácia prekročí svoj cieľ. V dnešnej dobe sa stalo takmer štandardom cieľovať infláciu na úroveň 2 %, s ktorou v prepočte na ekonomickú výkonnosť kalkulujú krajiny tvoriace tretinu svetového HDP. Pri prekročení cieľa prichádzajú na scénu centrálne banky a začínajú používať svoj hlavný nástroj proti rastu inflácie – zvyšovanie úrokových sadzieb.

Vplyv vyšších sadzieb na ekonomiku

Ekonomika funguje ako stroj a musí byť robustná, aby súčasné zvyšovanie sadzieb prežila, pričom ten najväčší stroj na svete sa momentálne prehrieva. Inflácia v USA je najvyššia za posledné desaťročie a tak ako u nás, ceny stúpajú od potravín až po nájomné. Na trhu práce v USA je pritom neudržateľne tesno – voľných pracovných miest je takmer dvakrát viac ako ľudí, ktorí prácu hľadajú. To ešte viac utvrdzuje Fed v domnení, že môže zvyšovať bez toho, aby uvrhol ekonomiku do recesie.

Zvýšením sadzieb sa zvyšujú výpožičné náklady pre banky, podniky a spotrebiteľov. Zdražovanie peňazí podnikom sťažuje požičiavať si peniaze na podporu rastu a jednotlivci, ktorí budú čeliť vyšším úrokovým sadzbám si začnú menej požičiavať a viac sporiť. Ak dopyt po tovaroch a službách klesá, podniky obmedzujú výrobu a prepúšťajú zamestnancov, čo zvyšuje nezamestnanosť. Celkovo bude výsledkom týchto opatrení spomalenie ekonomiky a časom aj nižšia inflácia. Sadzby sa naopak znižujú, pokiaľ je ekonomiku potrebné naštartovať, tak ako počas covidovej pandémie.

Funkce Evropské Centrální Banky

Ak napr. Fed sprísni sadzby príliš rýchlo, tak riskuje, že ekonomiku uvrhne do zbytočnej a hlbokej recesie, ako sa to stalo v rokoch 1937-38 s prispením ďalších politických chýb. Zvyšovanie úrokových sadzieb Fedu má tiež globálne dôsledky, pretože často núti zvyšovať sadzby aj centrálne banky v rozvojových krajinách. Až neskôr sa ale dozvieme, či bol Fed úspešný – alebo či donútil ekonomickú mašinériu príliš spomaliť a spôsobil recesiu.

Vyššie úrokové sadzby a akciový trh

Pri zvyšovaní sadzieb je akciový trh ovplyvňovaný mnohými faktormi vrátane hospodárskych výsledkov podnikov a nálady investorov. Nízke úrokové sadzby obvykle podporujú rast, zisky a ocenenie akcií, zatiaľ čo vysoké sadzby predstavujú pre akcie naopak problém. Dôležitý je ale aj stav ekonomiky – ak centrálne banky znižujú úrokové sadzby, pretože sa ekonomika prepadá do recesie, môže sa trh sústrediť skôr na pokles a jeho riziká než na výhody uvoľnenej menovej politiky.

Základným dôvodom, prečo môže byť zvyšovanie sadzieb pre ceny akcií nepriaznivé je skutočnosť, že vyššie sadzby úveru majú tendenciu znižovať ziskové marže podnikov. Vzhľadom na to, že aj ich zákazníci čelia vyšším výpožičným nákladom, dopyt po tovaroch a službách sa často znižuje, čo len ďalej zhoršuje ziskovosť podnikov.

To sa prejaví vo všetkých sektoroch akciového trhu. Investor môže napríklad vložiť svoje peniaze do technologickej akcie v domnení, že porastie o 12 % ročne. Keď sa však zvýšia úrokové sadzby, prognózy rastu klesnú na 7 % ročne. Tento investor sa potom môže domnievať, že riziko spojené s možným 7 % výnosom je príliš vysoké a preto sa rozhodne vložiť svoje peniaze radšej do fixne úročených dlhopisov.

Pokiaľ sa takto rozhodne väčšina investorov, dopyt po akciách logicky klesne. Keď klesá dopyt, klesá aj cena akcií, ktorá musí spadnúť pod určitú cenu, než sa pre investorov stane opäť atraktívna. Dôležité je si uvedomiť, že nie všetky akcie môžu kvôli zvyšovaniu úrokových sadzieb padať. Nejaké spoločnosti majú dobrú výkonnosť aj počas zdvíhania úrokových sadzieb. Na spoločnosti, ktoré majú silnú súvahu a dobre definovaný tok príjmov môže mať zvyšovanie sadzieb iba minimálne dopady.

Jedným z odvetví, ktoré z toho ťažia najviac, je finančný priemysel. Zisky bánk, maklérskych spoločností, hypotekárnych spoločností a poisťovní sa pri vyšších úrokových sadzbách často zvyšujú, pretože si môžu účtovať vyššie poplatky za poskytovanie úverov.

Ako je to s dlhopismi?

Dlhopisy sú na zmeny úrokových sadzieb obzvlášť citlivé a majú k nim inverzný vzťah. Keď úrokové sadzby rastú, ceny dlhopisov klesajú, pretože na trh čoskoro prídu nové dlhopisy, ktoré investorom ponúknu vyššie úrokové platby. V reakcii na celkovo vyššie sadzby klesne cena existujúcich dlhopisov, aby sa ich relatívne nižšie úrokové platby stali pre investorov atraktívnejšie. Platí, že s rastom sadzieb klesá súčasná hodnota budúcich platieb plynúcich z dlhopisu, takže klesá vnútorná hodnota dlhopisu a následne aj jeho trhová cena, prečo?

Cena dlhopisu odráža hodnotu výnosu, ktorý prináša prostredníctvom kupónových (úrokových) platieb. Ak prevládajúce úrokové sadzby (najmä sadzby štátnych dlhopisov) klesajú, tak staršie dlhopisy, ktoré ponúkajú vyššie úrokové sadzby, sú cennejšie. Investor, ktorý tieto dlhopisy drží, si môže účtovať prémiu za ich predaj na sekundárnom trhu (trh, kde sa uskutočňujú obchody s už vydanými cennými papiermi).

Prípadne, ak prevládajúce úrokové sadzby rastú, staršie dlhopisy strácajú na hodnote, pretože ich kupónové platby sú teraz nižšie ako pri nových dlhopisoch ponúkaných na trhu. Cena týchto starších dlhopisov klesá a označujú sa ako dlhopisy s diskontom (predáva sa za cenu nižšiu ako nominálna hodnota).

V krátkodobom horizonte môžu rastúce úrokové sadzby negatívne ovplyvniť hodnotu dlhopisového portfólia. Z dlhodobého hľadiska však môžu rastúce úrokové sadzby v skutočnosti zvýšiť celkový výnos dlhopisového portfólia. Je to preto, že peniaze zo splatných dlhopisov je možné reinvestovať do nových dlhopisov s vyššími výnosmi.

Ako sa zachovať?

Obdobie vysokých úrokových sadzieb vás počas vášho investičného života môže stretnúť aj niekoľkokrát. Kľúčom k úspechu je dodržiavať správnosť správania pri prepadoch na trhoch, teda pasívne investovanie. Nevyhnutnou súčasťou úspechu je tiež mať široko diverzifikované portfólio naprieč všetkými triedami aktív, ktoré umožnia volatilitu, ktorá s vyššími sadzbami prichádza, čo najlepšie zvládať. Tým si zaistíte, že v prípade problémov v jednom odvetví budete mať k dispozícii ďalšie investície.

Je nutné si tiež uvedomiť, aké riziko je pre vás ešte prijateľné. Pokiaľ podstupujete väčšie riziko, než je vám príjemné, vystavujete sa riziku, že prídete o viac peňazí a riskujete, že urobíte emotívne rozhodnutie, ako je napríklad predaj aktív, ktoré bude mať značné negatívne dôsledky pre vaše dlhodobé bohatstvo.

Dôležité je bezpochyby mať stanovené svoje investičné ciele. Keď budete vedieť, prečo investujete, pomôže vám to prekonať klesajúci trh, ktorý sa často meria v čase (krátkodobý, dlhodobý…). Posledná vec, ktorú chcete ako investor urobiť, je vydesiť sa a predať svoje podiely. Majte investičný plán, ktorý určuje vaše investičné ciele, časový horizont, toleranciu k riziku a mali by ste byť schopní prečkať akúkoľvek búrku, ktorá vás stretne.

Pokiaľ ide o investovanie, neexistuje žiadny univerzálny prístup. To čo vyhovuje jednému, nemusí vyhovovať druhému. Najdôležitejšie je mať stratégiu, ktorá vám vyhovuje a ktorej veríte. Svoje portfólio na mieru si môžete zostaviť napríklad na Portu.

____________________________________

Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?

– Článok nie je investičným odporúčaním

– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov

– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

– Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch

– Nie ste si istí, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás vhodné napríklad tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané

S Portu dane neplatíte

S Portu sa daní obávať nemusíte

Investovanie má byť jednoduché, efektívne a bezstarostné. Presne také ho v Portu robíme. Naše portfóliá sú optimalizované tak,

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.

S Portu dane neplatíte

S Portu sa daní obávať nemusíte

Investovanie má byť jednoduché, efektívne a bezstarostné. Presne také ho v Portu robíme. Naše portfóliá sú optimalizované tak,

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.