Zhodnocujte svoje voľné prostriedky s eurovou Investičnou rezervou

Vašu hotovosť môžete úročiť sadzbou 3,25 % p.a.

V reakcii na rastúce úrokové sadzby ECB sme pre našich investorov spustili eurovú Investičnú rezervu, konzervatívny produkt, ktorý umožňuje úročenie eurovej hotovosti. Eurová Investičná rezerva obsahuje iba hotovosť úročenú so sadzbou 3,25 % p.a. Založiť si ju môže každý náš klient bez akéhokoľvek obmedzenia.

Pripomeňme si, že Investičná rezerva je najviac konzervatívny produkt od Portu. Ide o investičnú službu, u ktorej je primárnym investičným cieľom ochrana vložených prostriedkov proti znehodnoteniu pri súčasnej minimálnej miere kolísania hodnoty a ktorej zloženie je aktívne spravované.

Zloženie Investičnej rezervy a jej cieľ

Eurová investičná rezerva má ako primárny cieľ prinášať pozitívne zhodnotenie, čo najviac minimalizovať kolísanie hodnoty a vyhnúť sa negatívnym prepadom. Na to môže využiť dve zložky – úročenú hotovosť a investičné inštrumenty. V súčasnosti (1. 8. 2023) obsahuje iba úročenú hotovosť.

Úročená hotovosť – úročenie podľa sadzby ECB
Úročená hotovosť je porovnateľná so sporiacim účtom. Jej cieľom je prinášať pozitívne zhodnotenie sadzbou, ktorej výška je naviazaná na aktuálnu základnú sadzbu ECB (tzv. vkladovú facility sadzbu). Presná výška sadzby je daná na základe obchodnej dohody s partnerskou bankou. Portu sa vždy snaží vyjednať čo najvýhodnejšiu sadzbu a priebežne rokuje s niekoľkými protistranami, u ktorých môže hotovosť úročiť. Z hľadiska bezpečnosti je hotovosť v banke vždy evidovaná na meno zákazníka a je tak poistená podľa Zákona o bankách do výšky 100 000 eur.

Investičná zložka – zaradená v dobách nízkych sadzieb
V dobách nízkych sadzieb môže byť časť prostriedkov Investičnej rezervy alokovaná do investičnej časti. Tá je tvorená diverzifikovanými investičnými inštrumentmi typu ETF (globálne akcie, dlhopisy a zlato), ktorých cieľom je dosahovať dlhodobejšie zhodnotenie vložených peňazí. Hodnota týchto investičných inštrumentov môže v čase rásť aj klesať, a nemožno preto zaručiť, že bude výnos z Investičnej rezervy iba kladný. O prípadnom zaradení investičnej zložky budú investori vždy vopred informovaní.

V súčasnosti obsahuje eurová Investičná rezerva 99,5 % úročenej hotovosti. Táto hotovosť je úročená najlepšou možnou sadzbou, ktorou sa nám pre túto variantu podarilo vyjednať a to 3,25 % (platná k 1. 8. 2023). Investičná zložka aktuálne nie je zastúpená a počas takto vysokých úrokových sadzieb nie je v pláne ju zaraďovať. O zaradení investičnej zložky (respektíve pred nakúpením inštrumentov) by boli investori dostatočne dopredu informovaní.

Odporúčaný investičný horizont je 6 mesiacov a viac.

Investičnú zložku v podobe ETF môže Portu do Investičnej rezervy zahrnúť pri poklese úrokových sadzieb ECB, a to v súlade s Plánovaným cieľovým zastúpením zložiek.

Ako sa pripisujú úroky?

Úroky sa pripisujú v hrubej výške mesačne (spravidla prvý deň nasledujúceho mesiaca za mesiac predchádzajúci) a zostávajú súčasťou úročenej hotovosti, kde sa ďalej úročia. Úroky pripísané za úročenú hotovosť sa dania podľa zákona o dani z príjmu štandardne 19 %.

A ako je to s výbermi peňazí? Pokyn na výber peňazí z vašej Investičnej rezervy môžete zadať na stránke Prevody. Pri najbližšom Obchodnom dni Portu dôjde k predaju vašich investičných nástrojov. Peniaze budete mať na svojom bankovom účte rádovo do 5 až 10 pracovných dní.

Len jeden nízky poplatok

Za zhodnocovanie peňazí vo vašej Investičnej rezerve si účtujeme znížený poplatok 0,25% p.a. z hodnoty rezervy. Ako u ostatných našich produktov si žiadne ďalšie poplatky (napr. vstupné alebo výstupné) neúčtujeme. Na Investičnú rezervu sa vzťahuje program Pozvi priateľov, Zľavy pre dlhodobých investorov však na túto investíciu využiť nie je možné.

Ako založiť eurovú Investičnú rezervu?

Je to jednoduché. Stačí na stránke Súhrn kliknúť na Založiť novú investíciu a zvoliť si Investičnú rezervu.

Objem peňazí vložených do Investičnej rezervy nie je nijako limitovaný a ani jej založenie nie je ničím podmienené.

Buďte pred infláciou o krok vpred

Pokiaľ dumáte nad tým, ako sa vyhnúť tomu, aby vaše úspory strácali na hodnote, treba ich uviesť do pohybu – na bankovom účte ich totiž žiadny rast nečaká. Naopak, inflácia pomaly znižuje ich hodnotu. V praxi sa to pritom prejaví tak, že už si napríklad budúci rok za rovnakú čiastku nekúpite to, čo dnes. Práve preto sme v Portu prišli s Investičnou rezervou, vďaka ktorej môžete byť pred infláciou o krok napred.

Ak máte k Investičnej rezerve ešte akékoľvek ďalšie otázky, pozrite sa do sekcie najčastejšie kladených otázok, prípadne sa nám ozvite, radi vám na ne odpovieme.

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané

S Portu dane neplatíte

S Portu sa daní obávať nemusíte

Investovanie má byť jednoduché, efektívne a bezstarostné. Presne také ho v Portu robíme. Naše portfóliá sú optimalizované tak,

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.

S Portu dane neplatíte

S Portu sa daní obávať nemusíte

Investovanie má byť jednoduché, efektívne a bezstarostné. Presne také ho v Portu robíme. Naše portfóliá sú optimalizované tak,

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.